منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
پايان نامه ارشد با موضوع :جايگاه امنيت درفقه اسلامي...  سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه ارشد با موضوع :جايگاه امنيت درفقه اسلامي...

:

چكيده:

درباره مفهوم امنيت تاكنون تعاريف گوناگون و متفاوتي از سوي انديشمندان ارائه شده است و تعريف اجتماعي دراين باب ارائه نشده است. امنيت به طور وسيع درمفهومي به كار رفته است كه به صلح، آزادي، اعتماد، سلامتي ديگر شرايطي اشاره مي كند كه فرد ويا گروهي از مردم در آن احساس آزادي از نگراني، ترس وخطرو ... داشته باشد.بايد گفت امنيت از ضروري ترين نياز هاي بشر از آغاز زندگي‌اش است وپاسخگوئي به سايرنياز هاي بشردرسايه وجود آن امكان مي يابد و مي توان امنيت را به عنوان يك نياز فطري بشرتلقي كرد. ضرورت حياتي حكومت براي جامعه ونياز جدي زندگي جمعي به امير وحاكم خود نشانه آن است كه امنيت مقدم برموضوعات مهم ديگري هم چون آزادي است هر چند حكومت، به لحاظ اخلاقي وديني نبايد به بهانه امنيت، آزادي وعدالت را زيرپا نهاد. دراين پژوهش نويسنده تلاش كرده تا موضوع امنيت را از ديدگاه ها ونگاه هاي متفاوت بررسي كرده ومعناي دقيق آن را در نظرفقه موردتحليل و ارزيابي قراردهد.

درفصل نخست اين پژوهش نويسنده به تعريف امنيت درفقه وسايرعلوم پرداخته سپس در فصل دوم جايگاه امنيت را درجمهوري اسلامي ايران بررسي كرده ودرادامه به امنيت درتاريخ اسلام پرداخته است.درفصل چهارم وپنجم اين پژوهش جايگاه امنيت درانديشه سياسي اسلام وامام خميني(ره) وامنيت اجتماعي درقرآن مورد وارسي قرار گرفته است.

واژگان كليدي: امنيت، امنيت اجتماعي، عدالت، نظام سياسي.

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

مقدمه:

امنيت به معني حراست ازيك فرد، جامعه، ملت ويك كشور دربرابرتهديدهاي خارجي است ونقطه مقابل «تهديد» به شمارمي رود،هركشوري كه بتواند تهديدهاي بالقوه و بالفعل را ازميان بردارد،به آسايش وامنيت رسيده است.واژه‌ي امنيت، ابتدا در ادبيات سياسي آمريكا شديدا متداول شد. بعد ازتغييرات مهمي كه پس ازجنگ جهاني دوم در سياست بين الملل پديد آمد،باعث شدتا اين مفهوم نيز هرچه بيشتر كارآيي پيدا كند. تامين امنيت وراههاي دستيابي به آن ازجمله اي سنگ بناهاي شكل گيري واحدهاي سياسي ازنگاه تاريخي بوده تا از اين طريق اعضاي جوامع مذكوربتوانند به كمك همديگر به مهمترين نيازي شان كه تامين امنيت است دست يابي حاصل كنند.اما آنچه درجوامع اوليه وحتي تا اين اواخر يعني تا آواخرده 1980ميلادي مطرح بود يك ديدگاه محدود به امنيت بود طوري كه بحث امنيت روي موضوعات نظامي متمركز بود يعني يك نوع ديدتقليل گرايانه نسبت امنيت حكم فرما بود. وامنيت را در توانايي هاي نظامي وبرقراري صلح بعد ازجنگها جستجو مي كردند.

اهميت و ضرورت انتخاب موضوع:

با توجه به حساسيت موضوع امنيت درجهان واينكه امنيت دراسلام بسيار تاكيد شده لذا نويسنده به بررسي اين موضوع و جايگاه آن درفقه اسلامي مي‌پردازد.

بيان مسئله :

انسان به لحاظ اصالت آميخته­اي كه دارد و به جهت ملازمه بين اصالت فرد و جامعه طبعاً معاشرت خواه ويا طالب معاشرت بوده و اين موضوع باعث مي­گردد كه انسانها در عرصه زندگي اجتماعي ناگزير از روابط اجتماعي باشند و درتعامل­ها و داد و ستدها، افراد انساني در كنار اشتراك منافع اصطكاك منافع و تضاد منافع امري بديهي واجتناب ناپذير است.ازطرف ديگرهمه افراد از تمكن و شرايط مالي، اجتماعي، فرهنگي و غيره برخودار نيستند واين نابرابري در روابط در تضاد في مابين انسان ها ظهور پيدا كرده و باعث مي­گردد كساني كه از شرايط بالاتري به لحاظ اقتدار بهره مند هستند براي جلب و جذب منافع بيشترخود حقوق وآزاديهاي مشروع ديگران را موردتعدي وتجاوز قرار دهند، اينجاست كه نياز به امنيت مطرح مي­گردد و امنيت به عنوان صيانت از حقوق و آزادي­هاي افراد مورد تجاوز واقع شده وارد ميدان مي­گردد.[1]

امنيت، اساس و پايه حيات جامعه است منظور از امنيت، اطمينان خاطري است كه بر اساس آن افراد جامعه اي كه زندگي مي­كنند، نسبت به حفظ جان، حيثيت و حقوق مادي و معنوي خود بيم و هراسي نداشته باشند، خصلت­ها و استعداد هاي گوناگون بشري و سلطه جوئيهايي كه افراد را در طول تاريخ به جان هم انداخته مجموعا موانعي سنگين براي نيل به توقعات طبيعي و منطقي جامعه انساني بوده است اما چاره جوئي­هاي بشربراي دفع موانع وگشايش راه سعادت خود، تحت تعليمات پيامبران الهي، فلاسفه، خردمندان و مصلحان، هيچگاه از پاي نايستاده است حاصل ملموس اين چاره جوئيها تاسيسات اجتماعي است كه قرن­ها پيش بشريت به ارزش آن پي برده وهمگان در استقرار آن براي رسيدن به خواسته­هاي معقول خود،اتفاق نظرپيدا كرده­اند. درتمام جوامع، قاضي وقانون، تاسيسات تامين كننده امنيت هستند.[2]

امنيت فوري­ترين، ابتدايي­ترين وضروري­ترين نياز انسان، درسطوح مختلف است. چه آن زمان كه به عنوان فردمطرح است وتعلق وتحقق اراده­اش درتحقق افعال وامور نيازمند ضميمه شدن اراده­هاي ديگران نباشد، مثل اين كه بخواهد به راز و نياز با خداي خويش بپردازد،وچه آن زمان كه تعلق اراده­اش درتحقق افعال وامور نيازمند ضميمه شدن اراده­هاي ديگران باشد، مثل اين كه بخواهد دولت سازي كند، يا امت سازي نمايد،يا استقلال سياسي، اقتصادي وفرهنگي كشورش را پاس دارد. يا درسطح وسيعتربخواهد جهاني امن و آرام داشته باشد. اما، مسئله اين است كه از نظرامام خميني انسان معاصر، در همه اين زمينه ها دچارانحطاط امنيتي است.چه درسطح خرد، چه درسطح متوسط وچه درسطح كلان. ريشه اين انحطاط در«قيام للنفس»به جاي« قيام لله » است.[3]

درديدگاه امام خميني امنيت هم بعد سلبي دارد و هم بعد ايجابي. بلحاظ سلبي با نفي تهديدات تعريف مي شود. ابعاد سلبي امنيت داراي سطوح مختلفي است. اين سطوح از درون فرد شروع مي­شود و به سطح اجتماع كشيده مي­شود و بعد ايجابي نيز چنين است. هريك از ابعاد سلبي و ايجابي ابعاد باطني و ظاهري دارد.از نظر ايشان امنيت روحى كه با سازندگي روحى ايجاد مي­شود، مقدم بر همه امنيت هاست. هر انساني بايد با شيطان باطنى خودجهاد كند. اين جهاد منشأ همه جهادهايى است كه بعد واقع مى‏شود. انسان تا خودش را نسازد نمى‏تواند ديگران را بسازد و تا ديگران ساخته نشوند، نمى‏شود كه كشور ساخته بشود.درباب اهميت و جايگاه امنيت در اسلام همين نكته بس كه امنيت در روايتي در زمره يكي از دو نعمتي قرار گرفته است كه انسان قدر آن را نمي­داند مگر اين كه به مصيبتي گرفتار شود؛ النعمتان، مجهولتان الصحه والامان. در اين روايت، امنيت هم شامل امنيت جاني مي­شود و هم امنيت مالي و فكري. اگركشوري يا جامعه­اي امنيت نداشته باشد مشكلات بسياري خواهد داشت و در هيچ يك از موقعيت­هاي خود رشد نخواهد داشت. به همين دليل است كه اسلام به امنيت بسيار اهميت مي­دهد. همانگونه كه امنيت درمركزتصميمات و وظايف حكومت اسلامي است. مركز توجه فقه ه

 

 

متن كامل در سايت
40y.ir


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۵۸:۲۱ توسط:پايان نامه موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :