منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
http://petrosp.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%  سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

http://petrosp.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%

از آنجا كه قابليت­هاي مختلف كاركنان در ايجاد مزاياي استراتژيك و رقابت­جويي سازمان­ها اهميت متفاوتي دارد، شيوه­هاي جذب، به­كارگيري، انگيزش، آموزش، نظارت و رهبري آنان نيز بايد متفاوت باشد. با اتخاذ راهبردهاي ارتقاي مديريت منابع انساني متناسب با گروه­ها و سازمان­، سازمان مي­تواند منابع انساني را به منزله منبع استراتژيك براي كسب مزيت رقابتي مورد ملاحظه قرار دهند، رويكردي منسجم و منطقي نسبت به سياست­ها و شيوه­هاي منابع انساني (به منزله انسجام دروني) داشته باشند، سياست­ها و شيوه­هاي منابع انساني را با استراتژي سازمان (به منزله انسجام بيروني) منطبق سازند، در اعمال مديريت خود به جاي منفعل بودن در برابر ساير واحدها به صورت فعال ظاهر شوند، و باعث توجه بيشتر تصميم­گيران سطوح عالي سازماني به اهميت مسائل منابع انساني در سياست­گذاري­ها شوند (سيد جوادين و حسين­زاده، 1387). فعاليت­هاي مديريت منابع انساني مي­تواند جهت انگيزش منابع انساني، در راستاي توسعه و استفاده­ي بهينه از پتانسيل بشري، مورد استفاده قرار گيرد. آرتور از طريق تجزيه و تحليل چندگانه نشان داد كه فعاليت­هاي مديريت منابع انساني به طور قابل ملاحظه­اي بر روي عملكرد كاركنان تاثير دارد (Arthur, 1992: 144). تپسترا به اين نتيجه رسيد كه سازمان­هاي بزرگ آمريكايي كه از راهبردهاي مديريت منابع انساني خاصي استفاده مي­كنند، به طور قابل ملاحظه­اي سود سالانه و بهره­وري بالاتري را در مقايسه با سازمان­هايي كه از اين راهبردها استفاده نمي­كنند، به دست مي­آورند (Terpstra, 1994: 11). نويسندگاني نظير ففر، مديريت منابع انساني را به عنوان ابزاري براي رسيدن به مزيت رقابتي تشريح كرده­اند. پففر به اين نتيجه رسيد كه سازمان­هايي كه از سياست­هاي مديريت منابع انساني زير تبعيت مي­كنند بيشتر از سازمان­هاي ديگر، از طريق كاركنان خود به مزيت رقابتي دست پيدا كرده­اند: 1. امنيت شغلي، 2. تسهيم اطلاعات، 3. مشاركت و توانمند­سازي، 4. پرداخت انگيزننده­ها (Pfeffer, 1994: 81). سازمان­ها مي­توانند از وظايف مديريت منابع انساني از قبيل كارمنديابي، آموزش و توسعه، مشاركت، ارزيابي عملكرد و پاداش به منظور بهبود عملكرد موثر استفاده كنند (Lauria & Duchessi, 2007: 240). وظايف استراتژيك منابع انساني نقش حياتي در تاثيرگذاري بر عملكرد سازمان ايفا مي­كنند (Chen & Huang, 2009: 109). زماني كه سازمان­ها فعاليت­هاي نوآورانه را بهبود مي­بخشند با عدم قطعيت بيشتر و تنوع در فرايندهاي كاري روبرو مي­شوند، در اين شرايط اين سازمان­ها به كارمندان خلاق و انعطاف­پذير، ريسك­پذير و با تحمل عدم قطعيت و ابهام بالا نياز دارند (Madsen & Ulhøi, 2005: 49). از اين­رو، سازمان­ها بايد تاكيد بيشتري بر وظيفه كارمنديابي داشته باشند. هم­چنين توجه به دوره­هاي آموزشي، قرار گرفتن كارمندان در معرض انواع دانش و ايده­هاي ابتكاري را تسهيل مي­نمايد (Chang, 2005: 527). سازمان­ها براي كارمندان، از برنامه­هاي گسترده و مختلف آموزشي به منظور توسعه دانش و بهبود مهارت­هاي جديد در انجام كار بهره مي­برند (Mumford, 2000: 34). علاوه بر اين، توجه به بازار به ميزان بالاي مشاركت كاركنان نياز دارد (Hurley & Hult, 1998: 45). سازمان­ها مشاركت كاركنان را با حل مشكات و حضور در تصميم­گيري و تشويق كاركنان به منظور خلق ايده­هاي جديد بازار را تحت تاثير قرار مي­دهند (Glynn 1996: 109). ارزيابي عملكرد مي­تواند انگيزه كاركنان را براي مشاركت در فعاليت­هاي نوآورانه و دست­يابي به نتايج مطلوب نوآوري افزايش بخشد (Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2005: 67). هر دو پاداش­هاي بيروني و دروني در بهبود انگيزه كاركنان به منظور انجام كار موثر هستند، هم­چنين اين پاداش­ها، انگيزه كاركنان را براي خلق ايده­هاي جديد در كسب بازار و توليد موفقيت­آميز محصولات جديد فراهم مي­آورند (Mumford, 2000: 34). اين مباحث نشان مي­دهند سازمان­ها مي­توانند از وظايف استراتژيك منابع انساني به منظور تاثيرگذاري بر رفتارها و تمايلات كاركنان به تبع ان عملكرد سازمان استفاده نمايند.
در مديريت منابع انساني سازمانهاي تعاوني شيوه هاي موجود بيانگر تفاوتهاي سازمانهاي تعاوني نمي باشد. ضعف شيوه­ها در ضعف فرآيندها، فرمها و فرمتهاي جذب، بكارگيري، بهسازي و نگهداري مشاهده مي شود. با توجه به پيچيدگيهاي محيط كنوني نمي توان به سادگي ساير روشها را به كار برد. از سوي ديگر بررسي نظام مديريت منابع انساني در تعاوني توليد از آن جهت اهميت دارد كه فرهنگ خاص و ويژگيهاي حاكم بر سازمانهاي تعاوني بر سازوكار مديريت منابع انساني آن متفاوت است. فرصت شغلي همراه با عضويت در تعاونيها، مشاركت بيشتر، اطلاعات برابر،پيوندهاي بيشتر منابع انساني، آزادي عضويت و فعاليت از جمله اين تفاوت­ها است (كلباسي، 1383).
پژوهش­هاي پيشين، وظايف مديريت انساني را از ابعاد متفاوت همچون وظايف استراتژيك منابع انساني (Collins & Clark, 2006: 53)، وظايف جديد منابع انساني (Laorsen & Fos, 2003: 46) و وظايف نوآورانه منابع انساني (MacDuffie, 1995: 197) بررسي نموده­اند. بر اين اساس اين مطالعه از پنج بعد، از جمله كارمنديابي، آموزش و بالندگي، ارزيابي عملكرد، پاداش و مزايا و شرايط كاري جهت بررسي تاثير وظايف استراتژيك منابع انساني بر ارتقاي مديريت موثر و كارا منابع انساني بهره مي­برد.
پژوهش­هاي پيشين، وظايف مديريت انساني را از ابعاد متفاوت همچون وظايف استراتژيك منابع انساني (Collins & Clark, 2006: 53)، وظايف جديد منابع انساني (Laursen & Foss, 2003: 44) و وظايف نوآورانه منابع انساني (MacDuffie, 1995: 198) بررسي نموده­اند. بر اين اساس اين مطالعه از پنج بعد، از جمله كارمنديابي، آموزش و بالندگي، ارزيابي عملكرد، پاداش و مزايا و شرايط كاري جهت بررسي تاثير وظايف استراتژيك منابع انساني بر ارتقاي مديريت موثر و كارا منابع انساني بهره مي­برد.
[1]-The Society for Human Resource Managment
تعداد صفحه : 142
قيمت : 14700 تومان
1بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيردو در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.پشتيباني سايت :               merisa.jami@gmail.comدر صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.***  **** ***سايت پتروس كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت پتروس يكي از  كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. در صورتي كه به دنبال پايان نامه و پورپوزال دانشجويي خاصي مي گرديد مي توانيد در باكس زير كلمه كليدي خود را وارد نماييد :Search for: Search … Search  پايان نامه مديريت منابع انسانيپايان نامه منابع انسانيتوانمندي انسانيعضو شركت تعاونيEdit پايان نامه ارشد رشته مديريت: نقش ميزان توجه به اقدامات مديريت منابع انساني در ارتقاء عملكرد تعاوني هاي توليد كشاورزيراهبري نوشته‌هاپايان نامه ارشد مديريت بازرگاني: رابطه بين هوش اجتماعي با كيفيت خدمات در بيمارستان هاي شهرستان بندرعباسپايان نامه ارشد رشته مديريت صنعتي: تاثير سيستم برنامه ريزي منابع سازمان بر عملكرد زنجيره تامين در سازمانهاي تامين كننده قطعات خودروSearch for: Search … Searchنوشته‌هاي تازهپايان نامه دانشگاهي : دوربين مداربسته ديد در شب-دسترسي پايان نامه هاي فارسيپايان نامه آماده : پژوهش(پايان نامه) :توليد حفاظ شاخ گوزني -متن كامل-دسترسي پايان نامه هاپايان نامه موانع رشد بانكداري اسلامي در ايران-دسترسي به متن پايان نامه هاي فارسيپژوهش(پايان نامه) : موانع رشد بانكداري اسلامي در ايران-دسترسي به متن پايان نامه هاي فارسيدانلود پايان نامه ارشد: موانع رشد بانكداري اسلامي در ايرانآخرين ديدگاه‌هابايگانياكتبر 2018 سپتامبر 2018
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۰:۵۲ توسط:پايان نامه موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :