منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
دانلود پروژه- تحقيق-پايان نامه ..  سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

دانلود پروژه- تحقيق-پايان نامه ..

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                   صفحه
چكيده 6
مقدمه. 7
فصل اول. 9
كليات تحقيق.. 9
1-1 طرح مسئله و تعريف موضوع. 9
1- ركن حل و فصل اختلاف.. 9
2 - تشكيل هيات حل و فصل اختلاف.. 9
3- تركيب اعضاء هيات رسيدگي. 10
4- وظيفه هيات رسيدگي. 10
5- ركن استيناف.. 11
تركيب اعضاء ركن استيناف.. 117- نحوه رسيدگي در ركن استيناف.. 12
8- شيوه هاي ديپلماسي و سياسي. 12
1- مشورت: 12
2- مساعي جميله: 13
3- ميانجي گري: 13
4- سازش: 13
9- روشهاي حقوقي حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني. 14
1-2 پرسش ها و فرضيه هاي پژوهش.. 15
1-3 اهداف تحقيق. 15
1-4 سوابق تحقيق. 16
1-5 داشتن هدف كاربردي و نام بهره برداران. 16
1-6 روش كار و مواد تحقيق. 16
فصل دوم. 17
حل و فصل اختلافات بين المللي. 17
2-1 مقدمه. 17
2- 2 تاريخچه حل و فصل اختلافات بين المللي. 18
3-2 ماهيت اختلافات بين المللي و انواع آن. 48
4-2 روش هاي حل اختلافات سياسي. 50
4-3 روش هاي سياسي حل و فصل اختلافات بين المللي. 50
1 . مذاكره 50
انواع مذاكره 51
مساعي جميله (پاي مردي) 523 . ميانجيگري. 53
تعريف ميانجيگري: 54
انواع ميانجيگري. 55
تفاوت ميانجيگري با مساعي جميله : 55
4- تحقيق. 56
5- سازش (آشتي) 57
انواع كميسيون هاي سازش : 58
تفاوت ميانجيگري و سازش.. 58
فصل سوم. 60
نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني. 60
3-1- تاريخچه گات.. 60
3-2 حل و فصل اختلافات تحت گات.. 60
3-3 موضوعات مطروحه در مذاكرات دوراروگوئه. 65
3-4 سازمان تجارت جهاني. 68
3-5 نظام حل وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني. 69
1- مقدمه. 72
2 حل اختلاف در گات 1947. 73
3- ارزيابي نظام حل و فصل اختلافات گات 1947. 77
4- حل اختلاف در سازمان جهاني تجارت.. 77
5- رويه حل اختلاف.. 78
تشكيل هيات رسيدگي : 79
6- نكاتي چند در خصوص نظام حل و فصل اختلافات.. 84
3-3 مقايسه مزاياو معايب مكانيزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهاني  86
3-3-1 گات.. 86
مزايا 86
3-3-2 معايب.. 87
4-3 نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني. 89
4-3-1 مزاياي سازمان تجارت جهاني. 90
الف:يكپارچگي رويه حل اختلاف.. 90
4- 3- 2 معايب.. 92
1- عدم برخورداري نظام از حمايت اعضا 92
2-اقدامات موقتي. 92
3-انتقادات مربوط به رسيدگي استينافي. 92
4-3-3 توسعه نظام حل اختلاف.. 93
4-3-3-1 اجباري بودن مكانيسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني. 93
4-3-3-2 كارآمدي نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني. 95
5-3 امتيازات اركان حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني. 97
5-3-1 بند اول : ركن حل اختلاف.. 98
5-3-2 بند دوم : هيات رسيدگي به حل اختلاف.. 98
5-3 -3 بند سوم : ركن استيناف.. 100
6-3 گفتار سوم: ساير اشخاص دخيل در حل و فصل اختلافات.. 102
6-3-1 - بند اول: داوران. 102
6-3-2 بررسي علل رجحان داوري براي حل اختلافات تجاري بين المللي. 103
دادرسي قضايي : 104
6-3-3 داوري بهتر است يا دادرسي قضايي ؟ 105
6-3-4 بررسي قواعد داوري و قواعد سازش اطاق بازرگاني بين المللي (ICC) 107
6-3-5 اجراي آراء داوري در نظام هاي حقوق ملي: 111
6-3-6 بند دوم : كارشناسان. 114
7-3 گفتار چهارم: اجراي احكام و توصيه ها 115
7-3-1 بند اول : مهلت اجراي احكام و توصيه ها 116
7-3-2 بند دوّم : پي گيري و نظارت بر اجراي احكام و توصيه ها 116
7-3-3 بند سوم : جبران خسارت و تعليق امتيازات.. 117
8-3 نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه : 119
فصل 4. 121
روش هاي سياسي حل و فصل اختلافات بين المللي. 121
الف ) روش هاي غير حقوقي. 121
ب ) روش هاي حقوقي. 121
4-1 روش هاي غير حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي. 122
4-1-1 مذاكره : 122
4-1-2 مساعي جمليه : 122
مساعي جميله داراي چند مشخصه است: 122
4-1-3 ميانجيگري: 123
تفاوت ميانجيگري با مساعي جمليه 123
4-1-4 كميسيون سازش (آشتي:) 124
4-2 روش هاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي. 125
4-2-1 داوري بين المللي. 125
4-2-2 دادرسي يا حل و فصل از طريق فرآيند قضايي (دادگستري بين المللي) 125
تفاوت دادرسي قضايي بين المللي با داوري بين المللي: 126
بررسي تفصيلي روش‌هاي حل اختلاف در حقوق بين الملل. 126
4-2-3 دادرسي قضايي. 127
4-2-4 داوري.. 128
4-2-5 سازش.. 130
4-2-6 ميانجي‌گري.. 130
4-2-7 مذاكره 132
4-2-8 روش‌هاي تركيبي. 132
4-2-8-1 پيش مطالعه بي‌طرفانه 132
4-2-8-2 دادرسي اختصاري. 133
4-2-8-3 آمبودزمان. 134
4-2-8-4 ميانجي‌گري – داوري. 135
4-2-8-5 دادرسي اختصاري هيأت منصفه 135
4-2-9 مكانيزم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني. 136
4-2-9-1 مرحله اول : مشورت.. 136
4-2-9-2 مرحله دوم : رويه هاي اختياري. 137
4-2-9-3 مرحله سوم : تشكيل هيئت رسيدگي. 138
4-2-9-4 مرحله چهارم : استيناف.. 139
4-2-9-5 مرحله پنجم : غرامت و تعليق امتياز. 140
4-2-9-6 مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل. 140
الف : اقدام متقابل هم عرض... 141
ب : اقدام متقابل مشابه 141
ج: اقدام متقابل متفاوت.. 141
4-2-10 مذاكره: 141
4-2-11 مساعي جميله: 143
4-2-12 ميانجي گري. 145
4-2-13 سازش: 146
4-2-14تحقيق. 148
4-2-15 كارشناسي: 149
4-3 نتيجه‌گيري فصل. 150
الف:روش‌هاي غيرحقوقي. 150
ب:روش‌هاي حقوقي. 150
فهرست منابع. 153
چكيده
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۴۱:۱۰ توسط:پايان نامه موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :