منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه ارشد: مدل سازي غيرقطعي براي مكان يابي تك تسهيله روي شبكه مسيرهاي ارتباطي براي پاسخگويي به

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و كليات تحقيق..................................................................................... 1

مقدمه..................................................................................................... 2
ساختار پايان­نامه...................................................................................... 4
فصل دوم: ادبيات و روش تحقيق....................................................................................... 5


مقدمه..................................................................................................... 6
دسته بندي كلي مسايل برنامه ريزي تسهيلات............................................. 7
دسته بندي مسايل مكان يابي با نگرشي سنتي............................................. 8
دسته بندي مسايل مكان يابي با نگرشي نوين............................................ 10
مسايل مكان يابي- تخصيص.................................................................. 12
طبقه بندي مساله مكان يابي- تخصيص..................................... 12
انواع مدل هاي مكان يابي- تخصيص........................................ 14
ادبيات و پيشينه تحقيق........................................................................... 21
فصل سوم: مدل رياضي.................................................................................................. 30

مقدمه................................................................................................... 31
تعيين اولويت كوتاهترين مسير )سناريو اول(........................................ 31
تعريف و نمايش شبكه............................................................ 31
عمليات اوليه رياضي............................................................... 35
الگوريتم كوتاه­ترين مسير......................................................... 37
مدل تعيين سياست بهينه در سناريو دوم................................................... 40
روش حل مدل...................................................................................... 43
فصل چهارم: نتايج محاسبات........................................................................................... 46

مقدمه................................................................................................... 47
مثال توضيحي سناريوي اول.................................................................... 47
الگوريتم حداقل برش مجموعه­ها............................................................. 49
مثال نمونه سناريوي دوم......................................................................... 54
تحليل حساسيت روش حل مدل سناريو دوم.............................. 61
فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادها.................................................................................. 63

نتيجه­گيري............................................................................................. 64
پيشنهادها براي كارهاي آتي.................................................................... 64
فهرست منابع.................................................................................................................. 65

مراجع فارسي.................................................................................................... 66

مراجع لاتين...................................................................................................... 66

چكيده انگليسي............................................................................................................... 71

فهرست شكل­ها

شكل 2- 1. دسته­بندي كلي مسايل برنامه­ريزي تسهيلات........................................................ 8

شكل 2- 2. دسته­بندي نوين مسايل مكان­يابي ..................................................................... 11

شكل 3-1. يك مثالي از شبكه عددگذاري شده متوالي.......................................................... 34

شكل 3-2. نمودار الگوريتم حداقل مسير............................................................................ 39

شكل 3-3. وضعيت تسهيلات تخصيص داده شده و مسيرهاي ارتباطي و مركز زلزله.............. 40

شكل 4-1. ماتريس مسير [MP]....................................................................................... 48

شكل 4-2. ماتريس كليدي [KEY].................................................................................. 49

فهرست جدول­ها

جدول 3-1. ماتريس ارتباطات داخلي .................................................................. 34

جدول 4-1. پارامترهاي ورودي مسئله اول......................................................................... 51

جدول 4-2. خروجي­هاي مسئله اول.................................................................................. 52

جدول 4-3. پارامترهاي ورودي مسئله دوم......................................................................... 53

جدول 4-4. خروجي­هاي مسئله دوم.................................................................................. 54

جدول 4-5. پارامترهاي ورودي مسئله سوم........................................................................ 55

جدول 4-6. خروجي­هاي مسئله سوم................................................................................. 56

جدول 4-7. پارامترهاي ورودي مسئله چهارم..................................................................... 57

جدول 4-8. خروجي­هاي مسئله چهارم.............................................................................. 58

جدول 4-9. پارامترهاي ورودي مسئله پنجم....................................................................... 59

جدول 4-10. خروجي­هاي مسئله پنجم.............................................................................. 60

جدول 4-11. خروجي­هاي مسائل نمونه............................................................................. 61

جدول 4-12. خروجي­هاي مسئله اول در حالت تغيير مسئله................................................ 62

چكيده:

سوانح طبيعي يكي از بحرانهايي است كه امكان پيش­بيني آن بسيار مشكل و يا غيرممكن است. معمولا پس از وقوع هر سانحه طبيعي، وضعيت تامين، نگهداري و توزيع موادغذايي و دارويي و خدماتي با هرج و مرج و بي­نظمي شديد همراه مي­باشد و مشكلات بيشماري براي افراد آسيب­ديده و مسئولين ايجاد مي­نمايد. در نتيجه يكي از مهمترين وظايف افراد مسئول برنامه­ريزي و ايجاد مراكز خدماتي در منطقه­اي مناسب براي كمك­رساني سريعتر به افراد آسيب­ديده مي­باشد.

تحقيق حاضر از دو سناريو تشكيل شده است. در سناريو اول با  اجراي الگوريتم­هايي كه در گذشته پيشنهاد شده  اولويت­ كوتاه­ترين مسير را بدست مي­آوريم و سپس در سناريو دوم با ارائه يك مدل دو هدفه سعي مي­شود كه در صورت تخريب مسيرهاي ارتباطي تخصيص داده شده در كمترين زمان و هزينه بهترين سياست تعمير يا استفاده از امكانات پيشرفته حمل و نقل يا جايگزيني مسيرهاي ارتباطي آسيب ديده با اولويت بعدي، اتخاذ شود. سپس مدل دو هدفه ارائه شده در اين تحقيق با روش برنامه­ريزي آرماني فازي حل گرديده و با چند مسئله به اعتبارسنجي مدل پرداخته مي­شود.

مقدمه
بلاياي طبيعي سالانه عامل كشته شدن ميليونها نفر و موجب ايجاد ناتواني و خسارتهاي مالي در سراسر جهان مي­شود. ايران نيز به عنوان يك كشور در حال توسعه يكي از مستعدترين مناطق جغرافيايي براي حوادث غيرمترقبه محسوب مي­گردد و آن را يكي از ده كشور بلاخيز دنيا مي­دانند كه تقريبا 90 درصد از جمعيت آن در معرض بلاياي طبيعي قرار دارند. با توجه به اينكه بلاياي طبيعي بهداشت، سلامت و رفاه جامعه را تحت تاثير قرار مي­دهند، ارائه خدمات سلامتي مناسب عامل اصلي بقا و كاهش مرگ و مير و رفاه افراد در مراحل بعد از وقوع چنين حوادثي مي­باشد. از طرفي سوانح و بحرانها اغلب ناگهاني مي­باشند و در صورت تدريجي بودن نيز به بشر فرصت كافي نداده و ضايعات، خسارات و تخريب­هاي شديد محيطي را به دنبال مي­آورند.

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۳۳:۳۹ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت :بررسي عوامل جانبي و تاثيرات مضر محيطي در تجزيه و تحليل

و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت 
با موضوع :
بررسي عوامل جانبي و تاثيرات مضر محيطي در تجزيه و تحليل خانه كيفيت
براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد

يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

مقدمه

توسعه عملكرد كيفيت روش توسعه٬ويژگي ها و كاركردهايي است كه به كالا يا خدمت٬ كيفيت مي بخشند و اين فرايند باعث افزايش كيفيت كالا يا خدمات بر اساس نيازهاي مشتري مي گردد. تاكنون مطالعات زيادي بر لزوم در نظر گرفتن عواملي همچون هزينه اجراي مشخصه فني ٬ سهولت پياده سازي و غيره براي محاسبه اهميت نسبي مشخصه هاي فني در توسعه عملكرد كيفيت تاكيد كرده اند. با اين حال مطالعات كمي در اين زمينه صورت گرفته است. در اين پژوهش سعي شد تا روش پيشنهادي ارائه كنيم كه بتوان عوامل جانبي همچون هزينه٬سهولت پياده سازي و تاثيرات مضر محيطي در تجزيه و تحليل خانه كيفيت لحاظ گردد.

در اين فصل مسئله اصلي را مورد تعريف و كنكاش قرار داده، اهميت موضوع، اهداف، سوالات تحقيق و چهارچوبه و بنياد تحقيق را تحليل كرده، و به مرور ابتدايي روش هاي ابتكاري محققان پيشين مي پردازيم، و در انتها نگاه اجمالي به روش تحقيق علمي موضوعه خواهيم پرداخت.

بيان مسئله

با توجه به شرايط خاص اقتصادي كه شركت ها در آن درگير مي باشند، توجه به الزامات و خواسته هاي مشتريان و فراهم نمودن ابزاري جهت بهبود كيفيت محصولات مطابق با شرايط اقتصادي بيشتر حس مي‌شود. رضايتمندي مشتريان، تاثيري شگرف بر حيات حال و آينده يك سازمان خواهد داشت. مشتري راضي به عنوان بلندگوي تبليغاتي شركت عمل كرده و همه را به سوي محصولات يا خدمات شركت جلب مي كند(شن و اتال ، 2000 ، 63).

افزايش رقابت، دسترسي به اطلاعات فراوان، وجود محصولات و خدمات مشابه و غيره سبب كاهش توان رقابتي سازمان ها گشته و تنها راه بقاي آنان در گرو عرضه محصولات و خدمات با ارزش بيشتر و كيفيت فوق العاده مي باشد و اين مستلزم نوآوري و تحول در عرضه توليدات، خدمات و كشف و ارزيابي نيازها و خواسته هاي مشتريان مي باشد. چنانچه اين نيازها به خوبي بازيابي شوند و طرحهاي جديد توليد و بازاريابي ايجاد گردند، شركت موفقيت بيشتري خواهد داشت (اوربان و هوسر، 1993، 25).

تا چند دهه قبل محصولات و خدمات ارائه شده از سوي سازمان ها، بيش از آن كه منطبق با خواسته ها و الزامات مشتريان آنها باشد، نتيجه فكر خلاق مهندسان طراح آنها به شمار مي رفت. به عبارت ديگر نقش مشتري در اكثر موارد تنها به يك مصر ف كننده قانع محدود مي‌شد و اين مهندسان سازمان بودند كه در فرايند تكوين محصول نقش وي را نيز بازي مي‌كردند. اما اين تفكر تنها تا ده ههاي آخر قرن گذشته دوام داشت و رقابتي شدن بازارها، فروپاشي مرزهاي تجاري، جهاني شدن اقتصاد و در نهايت افزايش سطح توقعات و الزامات مشتريان، موجب افزايش توجه و اهميت به خواسته ها و الزامات مشتريان گرديد (رضائي و ديگران، 1386، 45).

عوامل زيادي در طراحي و توسعه محصول نقش دارند، يكي از اين عوامل نيازهاي مشتريان است، بررسي و تأمين رضايت مشتري با در نظر گرفتن خواسته‌ها و الزامات مشتريان در طراحي و توليد محصولات در بلندمدت مي‌تواند منجر به افزايش وفاداري گردد، عنصري كه در شرايط متلاطم اقتصادي و رقابتي امروز كليد حياتي و مايه نجات سازمانها به شمار مي رود كه به نوبه خود مي تواند در افزايش سهم و سودآوري سازمانها نقشي بسزايي داشته باشد (كاوسي و سقايي، 1384، 17). شركتهايي كه به كيفيت و نيازهاي مشتريان توجه مي كنند، در صف مقدم رقابت قرار گرفته و مي‌توانند در اين بازار رقابتي به بقا ادامه دهند. براي رسيدن به اين هدف ابزارهاي مختلفي در دسترس سازمانها قرار دارد. يكي از ابزارهاي قدرتمند براي دخيل نمودن سلايق مشتريان، QFD مي باشد. توسعه عملكرد كيفيت يكي از مهمترين ابزار مديريت كيفيت است كه براي طراحي و توسعه محصول مفيد است. زماني كه QFD براي طراحي محصول استفاده شود، ارتباطي بين نيازهاي مشتريان و مشخصه‌هاي فني طراحي از طريق ماتريس خانه كيفيت برقرار مي‌گردد. ماتريس خانه كيفيت شامل وروديهاي گوناگوني است كه شامل اهميت نيازهاي مشتريان و رابطه بين اين نيازها و مشخصه‌هاي فني و همبستگي بين مشخصه‌هاي فني مختلف (با يكديگر) است(مظفري، 1389، 5).

صنعت الكترونيك به عنوان يك صنعت با ارزش افزوده بالا است و خصصوصا صنعت توليد تلويزيون به عنوان يكي از ستون هاي آن نقش مهمي در اقتصاد هر كشور بازي كند. هدف تحقيق آن است كه با استفاده از تركيب مدل   QFD-SAW سازمان را قادر سازد تا به طراحي محصول مطابق با نياز مصرف كنندگان بپردازد. در تحقيقات گذشته تاكيد بر هزينه و مسائل زيست محيطي براي توسعه محصول مي شد ولي اين تحقيق با تاكيد بر طراحي محصول در صدد بر طرف نمودن نيازهاي مشتري است. چرا كه توسعه با عملكرد مناسب مي تواند در طول چرخه محصول موجب رضايت و وفاداري مشتريدر صنعت تلويزيون گردد. اين پژوهش با توجه به گسترش سلايق مشتريان در صنعت صوتي وتصويري الكترونيك درصدد است، از اين سلايق در جهت توسعه محصول و پيشي گرفتن از رقبا استفاده مطلوب نمايد.

 اهميت و ضرورت تحقيق

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۹:۴۸ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد: بررسي و اولويت بندي تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي با استفاده از معيارهاي

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده: 1

فصل اول:كليات
1-2- بيان مسئله 4
1-3-اهميت و ضرورت موضوع تحقيق 6
1-4- سوال‌هاي اصلي تحقيق 7
1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق 7
1-6- هدف از انجام تحقيق 7
1-6-1- هدف كلي 7
1-6-2- هدف اجرايي فوق به اهداف جزئي زير قابل تقسيم مي‌باشد 8
1-6-3- اهداف كاربردي 8
1-7- فرضيه‏هاي تحقيق 8
1-9- قلمرو تحقيق 9
1-10-روش‌شناسي تحقيق 10
1-11- جامعه آماري 11
1-12- روش گردآوري اطلاعات 11
1-13- روش تجزيه و تحليل آماري 11
1-14- سازمان تحقيق 12
1-15-تعاريف اصطلاحات بكار برده شده(مفهومي) 12
1-15-1- مديريت زنجيره‌ تأمين 12
1-15-2- زنجيره تامين 13
1-15-3- لجستيك 13
1-15-4- كيفيت 13
1-15-5- نام و نشان تجاري 13
1-15-6 قيمت 13
1-15-7 كاربران 14
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-16- مدل مفهومي تحقيق 15

فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1- زنجيره‌ تأمين 17
2-1-1- مقدمه 17
2-1-2-تأمين 18
2-1-3- مديريت تأمين 18
2-1-4- تعاريف زنجيره‌تأمين 18
2-1-5- مديريت زنجيره‌تأمين 19
2-1-6- تعريف مديريت زنجيره‌ تأمين 20
2-1-7- تاريخچه مديريت زنجيره‌ تأمين 21
2-1-8- دسته بندي زنجيرههاي تأمين 22
2-1-9- هدف زنجيره‌تأمين 24
2-1-10- فرآيندهاي مديريت زنجيره‌ تأمين 25
2-1-11- فرآيند هاي اصلي مديريت زنجيره‌ تأمين 26
2-1-12- زنجيره ارزش 28
2-1-13- نگرش سيستمي زنجيره ارزش 29
2-1-14- زنجيره ارزش وزارت نفت 30
2-1-2-فرايند توزيع 30
2-1-3- مقدمه اي بر مديريت توزيع فيزيكي 31
2-1-4- آميخته مديريت توزيع فيزيكي 31
2-1-5- مفاهيم اصلي مديريت توزيع فيزيكي يا آميخته آن عبارتند از: 32
2-1-5-1- پردازش سفارشات 32
2-1-5-2- موجودي 33
2-1-5-3- انبارداري 33
2-1-5-4- حمل و نقل 34
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-6-مفهوم لجستيك كالا 34
2-2- معيارهاي كليدي در ارزيابي 36
2-2-1- مقدمه 36
2-2-2-معيارهاي كليدي در ارزيابي تأمين كنندگان براساس ادبيات و پيشينه آن 37
2-2-3- عوامل كليدي تشكيل دهندة فرآيند ارزيابي تأمين كنندگان 40
2-2-3-1-تأمين كنندگان 40
2-2-3-2- ارزيابان 40
2-2-3-3- معيارهاي ارزيابي 41
2-2-4- تفسير معيارهاي مورد پژوهش 41
2-2-4-1-بعد مسافت(حمل و نقل) 41
2-2-4-2- افزايش حسن شهرت 44
2-2-4-3- توان و دانش فني تأمين كننده ( باتوجه به سوابق و عملكرد قبلي ) 46
2-2-4-4-سابقه تأمين كننده 46
2-2-4-5- استانداردها و گواهي كيفيت 47
2-2-4-6- ارزيابي توان مالي تأمين كنندگان 48
2-2-5- فرآيند اداره تداركات مجتمع گاز پارس جنوبي 51
2-2-6- ساختار خريد 53
2-2-6-1- استعلام گيري 53
2-2-6-2- ارزيابي فني 54
2-2-6-3- ارزيابي مالي 54
2-2-6-4- صدور سفارش خريد 54
2-2-6-5- قطعي شدن سفارش خريد 54
2-2-6-6- رسيد كالا 55
2-2-6-7-تسويه حساب مالي 55
2-2-7-ارزيابي تأمين كننده يا عرضه كننده 55
2-2-7-1-فرآيند ارزيابي و انتخاب عرضه كننده/ تأمين كننده 55
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-7-2-سياست خريد و روشهاي دريافت قيمت 56
2-2-7-3-شناسايي و تعيين منابع معتبر و فعال در زمينه تهيه كالاي موردنظر 57
2-2-7-4-اخذ استعلام 57
2-2-7-5-دريافت پيشنهادات / بازگشايي پاكات 57
2-2-8-اهميت انتخاب عرضه كننده 58
2-2-9- وظايف مأمور خريد 59
2-2-9-1- مشخص كردن نوع تقاضا 59
2-2-9-2- تهيه ليست مجوز مناقصه 59
2-2-9-3- ارسال استعلام 59
2-2-9-4- دريافت پاكات پيشنهاد 59
2-2-9-5-رفع ابهام (در صورت وجود) 60
2-2-9-6- تهيه ليست مقايسه قيمت‌ها 60
2-2-9-7- ارسال تلكس 60
2-2-9-8- ارسال سفارش كتبي 60
2-3- مدل هاي بكار گرفته شده 61
2-3-1- مقدمه 61
2-3-2-فرآيند تصميم‌گيري را مي‌توان شامل مراحل شش گانة زير دانست 61
2-3-3-روشهاي ارزيابي تأمين كنندگان 62
2-3-4-تصميم گيري چند معياره 63
2-3-5- تبديل شاخص هاي كيفي به كمي 63
2-3-6-مدل انتخاب چند معياره 64
2-3-7-فرآيند تحليل سلسله مراتبي 65
2-3-8- فرآيند تجزيه و تحليل سلسله مراتبي 66
2-3-9-مراحل مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي 66
2-3-10-سازگاري در قضاوت‎ها 69
2-3-11-الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري 70
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-3-12-دلايل انتخاب مدل سلسله مراتبي 70
2-3-13-استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي براي تصميم‎گيري گروهي 71
2-3-14-چارچوب نظري و سابقة تحقيقات انجام گرفته مربوط 73
2-3-14-1- پژوهش‌هاي مرتب داخلي 73
2-3-14-2-پژوهش‌هاي خارجي 75

فصل سوم:روش تحقيق
3-2- روش تحقيق 77
3-3-شيوه جمع آوري اطلاعات 78
3-3-1-روايي 79
3-3-2-پايايي 80
3-4- آزمون آلفاي كرونباخ 80
3-5- آشنايي با جامعه آماري 81
3-6-متغيرهاي تحقيق 82
3-7-روش تجزيه و تحليل آماري داده‌ها 82
3-8-مدل مفهومي تحقيق 83
3-9-مدل آماري تحقيق: 84

فصل چهارم:نتايج
4-1- مقدمه 86
4-1-1- محاسبه حجم نمونه: 87
4-2-1- به ترتيب نمودار(4-1) ميزان فراواني و نمودار(4-2) درصد فراواني پاسخ دهندگان را نشان خواهد داد. 88
4-2-2- در نمودارهاي(4-3) و(4-4) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ سطح تحصيلات نشان خواهد داد. 89

فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-3- در نمودارهاي(4-5) و(4- 6) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ سن نشان خواهد داد. 90
4-2-4. در نمودارهاي(4-7) و(4-8) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ سابقه كار نشان خواهد داد. 91
4-2-5. در نمودارهاي(4-9) و (4-10) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ جنسيت پاسخ دهندگان نشان خواهد داد. 92
4-3. بررسي ترجيحات پاسخ دهندگان در مقايسه هاي زوجي 92
4-3-1. در نمودار هاي (4-11) و (4-12) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل" توان و دانش فني"و"سابقه" نشان داده شده است. 93
4-3-2. در نمودار هاي (4-13) و (4-14) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل" توان و دانش فني"و" شهرت" نشان داده شده است. 94
4-3-3. در نمودار هاي (4-15) و (4-16) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل"توان و دانش فني"و" استانداردهاي كيفيت" را نشان داده شده است. 95
4-3-4. در نمودار هاي (4-17) و(4-18) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل" توان و دانش فني" و " توان مالي " تامين كننده نشان داده شده است. 95
4-3-5. در نمودار هاي (4-19) و (4-20) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل" توان و دانش فني" و " بعد مسافت " تامين كننده نشان داده شده است. 96
4-3-6. در نمودار هاي (4-21) و (4-22) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل" سابقه" و " شهرت" تامين كننده نشان داده شده است. 97
4-3-7. در نمودار هاي (4-23) و (4-24) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل" سابقه" و " استانداردهاي كيفيت" را نشان داده شده است. 98
4-3-8. در نمودار هاي (4-25) و (4-26) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل" سابقه" و " توان مالي" را نشان داده شده است. 99
4-3-9. در نمودار هاي (4-27) و (4-28) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل" سابقه" و " بعد مسافت" را نشان داده شده است. 100

فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-3-10. در نمودار هاي (4-29) و (4-30) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل" شهرت" و " استانداردهاي كيفيت" را نشان داده شده است. 101
4-3-11. در نمودار هاي (4-31) و (4-32) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل" شهرت" و " توان مالي" را نشان داده شده است. 102
4-3-12. در نمودار هاي (4-33) و (4-34) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل" شهرت" و " بعد مسافت " را نشان داده شده است. 103
4-3-13. در نمودار هاي (4-35) و (4-36) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل" استاندادهاي كيفيت" و " توان مالي " را نشان داده شده است. 104
4-3-14. در نمودار هاي (4-37) و (4-38) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل" استاندادهاي كيفيت" و " بعد مسافت " را نشان داده شده است. 105
4-3-15. در نمودار هاي (4-39) و (4-40) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل"توان مالي" و " بعد مسافت " را نشان داده شده است. 106
4-4. اولويت بندي عوامل با استفاده از مدل تجزيه و تحليل سلسله مراتبي: 106
4-6- تشكيل جدول مقايسات زوجي نسبت به هر معيار (آلترناتيوها) 109

فصل پنجم:نتيجه گيري
5-1- مقدمه 115
5-2- بحث و نتيجه گيري 115
5-3- مشكلات و تنگناهاي تحقيق 120
5-4-پيشنهادات براي تحقيقات آتي 121
پيوست 129

منابع و ماخذ
منابع فارسي: 124
منابع غير فارسي: 127
چگيده انگليسي 148
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1): معيارهاي بدست آمده در پژوهش ديكسون. 38
جدول (2-2): معيارهايي كه از طريق مصاحبه با جامعه آماري بدست آمده است. 39
جدول(2-3) : ضريب جريمه ديركرد 44
جدول (2-4): ارزش گذاري شاخص‎ها نسبت به هم 67
جدول(2-5): مقايسات زوجي آلترناتيوها نسبت به هر معيار 68
جدول(2-6): مقدار شاخص تصادفي در محاسبه نرخ ناسازگاري(آذر،1380، 52) 70
جدول(4-2): روش محاسبه ميانگين هندسي از طريق تخصيص امتيازات و ماتريس مقايسه زوجي 109
جدول(4-3): ماتريس مقايسه زوجي معيارهاي انتخاب تامين كننده AHP 110
جدول(4-4): اولويت بندي معيارها 111
جدول(4-5): محاسبه بردار ناسازگاري(CV) و نرخ ناسازگاري(IR) 111
جدول(4-6) : جدول شاخص ناسازگاري تصادفي 111
جدول(4-7): گام سوم و چهارم در اجراي تحليل سلسله مراتبي 113
جدول(4-8): ماتريس محاسبه ميانگين هر شاخص براي هر گزين 113
جدول(4-9): نتايج حاصل از ضرب اوزان شاخص ها در گزينه هاي در نظر گرفته شده 113

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(2-1): زنجيره‌ تأمين تداركات 19
نمودار(2-2): عوامل توليد 23
نمودار(2-3): نمونه اي از يك زنجيره تأمين خطي 23
نمودار(2-4): مدل زنجيره‌ تأمين شماتيك 24
نمودار(2-5): اهداف زنجيره‌ تأمين ناب 25
نمودار(2-6): مدل زنجيره ارزش پورتر 29
نمودار (2-7): نگرش سيستمي زنجيره‌ تأمين 29
نمودار(2-8): نمودار زنجيره ارزش وزارت نفت(رادمنشة52،1385) 30
نمودار(2-9): سيستم كلان لجستيك(بردستاني ، 1387،204) 36
نمودار (2-10): دسته بندي عمومي ريسك در نمودار چيكن 50
نمودار (2-12): فرآيند ارزيابي و انتخاب عرضه كننده/ تأمين كننده 56
نمودار(2-13): مراحل ارزيابي و انتـخاب عرضـه كننده 58
نمودار (2-14): مراحل مختلف فرآيند تصميم‌گيري 62
نمودار(2-15): فرايند تحليل سلسله مراتبي 66
نمودار(3-1): مدل مفهومي تحقيق 83
نمودار(3-2): مدل آماري تحقيق 84
نمودار(4-1): فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سمت(سطح سازماني) 88
نمودار(4-2): درصد فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سمت (سطح سازماني) 88
نمودار(4-3): فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصيلات 89
نمودار(4-4): درصد فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصيلات 89
نمودار(4-5): فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سن 90
نمودار(4-6): درصد فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سن 90
نمودار(4-8): درصد فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سـابقه كـار 91
نمودار(4-9): فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ جنسيت 92
نمودار(4-10): درصد فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ جنسيت 92
نمودار(4-11): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل"توان و دانش فني"و"سابقه" 93
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(4-12): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل"توان و دانش فني"و"سابقه" 93
نمودار(4-13): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل" توان و دانش فني" و" شهرت" 94
نمودار(4-14): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل"توان و دانش فني"و"شهرت" 94
نمودار(4-15): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل"توان و دانش فني" و"استانداردهاي كيفيت" 95
نمودار(4-16):درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل"توان و دانش فني استانداردهاي كيفيت 95
نمودار (4-17): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل"توان و دانش فني" و " توان مالي" 95
نمودار (4-18): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل"توان و دانش فني" و " توان مالي " 96
نمودار (4-19): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل" توان و دانش فني" و " بعد مسافت " 96
نمودار (4-20): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل"توان و دانش فني" و بعد مسافت 97
نمودار (4-21): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل" سابقه " و " شهرت " 97
نمودار (4-22): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل" سابقه " و " شهرت " 97
نمودار (4-23): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل " سابقه " و " استانداردهاي كيفيت " 98
نمودار(4-24):درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل" سابقه" و " استانداردهاي كيفيت " 98
نمودار (4-25): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل " سابقه " و " توان مالي " 99
نمودار (4-26): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل " سابقه " و " توان مالي " 99
نمودار (4-27): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل " سابقه " و " بعد مسافت " 100
نمودار (4-28): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل " سابقه " و " بعد مسافت " 100
نمودار (4-29): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل " شهرت " و " استانداردهاي كيفيت " 101
نمودار(4-30):درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل" شهرت" و" استانداردهاي كيفيت " 101
نمودار (4-31): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل " شهرت" و " توان مالي" 102
نمودار (4-32): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل " شهرت" و " توان مالي" 102
نمودار (4-33): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل " شهرت" و " بعد مسافت" 103
نمودار (4-34): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل " شهرت" و " بعد مسافت" 103
نمودار (4-35): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل " استاندادهاي كيفيت" و " توان مالي " 104
نمودار(4-36):درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل" استاندادهاي كيفيت" و" توان مالي" 104
نمودار (4-37): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل " استاندادهاي كيفيت" و " بعد مسافت " 105
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(4-38):درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل"استاندادهاي كيفيت" و بعد مسافت 105
نمودار (4-39): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل " توان مالي" و " بعد مسافت " 106
نمودار (4-40): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل " توان مالي" و " بعد مسافت " 106
نمودار(4-41) : درخت سلسله مراتبي در تكنيك AHP 108
نمودار (4-42): نتايج حاصل از اولويت بندي معيارها از وزن كم به زياد 112
نمودار(5-1): ترتيب اولويت معيارها 118
نمودار(5-2): مقايسه درصد تاثير معيارها 119
نمودار(5-3): مقايسه تغييرات معيارها(تحليل فاصله اي) 119
چكيده:
در اين تحقيق به شناسايي و تعيين معيارهاي مناسب براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي و اولويت‌بندي آنها پرداخته ايم. نتايج نشان دادند كه شش عامل توان و دانش فني، شهرت، استانداردها و گواهي كيفيت، بعد مسافت، سابقه و توان مالي، بيشترين اهميت را در بين عناصر شركت كننده در امر خريد، در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي دارند، و پانزده عامل فرعي تر نزد كارشناسان خريد و متقاضيان كالا ، در مجتمع گاز پارس جنوبي از اهميت نسبتاً بالايي برخوردارند.
نتايج ديگر اين تحقيق نشان داد كه عوامل كيفيت، توان فني، سابقه، توان مالي، شهرت، بعد مسافت به ترتيب از بيشترين اهميت در نزد تصميم گيرندگان خريد را برخوردار هستند. براي انتخاب نمونه، در يك پيمايش جامعه هدف، گروهي ايده آل از افراد است كه از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتواي پيمايش برخوردار باشند. لذا جامعه تحقيق، تصميم گيرندگان در امر خريد و كساني كه نظرشان در امر خريد تاثير گذار است مي باشد. ما در اين پژوهش بدنبال دريافت نظر خبرگان ، متخصصان و تاثير گذاران امر خريد و كساني كه صاحب تجربه هاي عملي در خريد و انتخاب تامين كننده هستند، بوده ايم. بنابراين تعداد افرادي كه در اين زمينه صاحب تجربه عملي و يا تخصصي باشند، حائز اهميت بود، پس از بررسي هاي بعمل آمده مشخص شد كه تعداد183نفر در قسمت هاي مختلف جامعه مورد بررسي بيشتر در امر خريد تاثير گزار هستند. لذا از طريق نمونه گيري طبقه اي ساده، نمونه گيري انجام پذيرفت. كه در نهايت نمونه تحقيق در اين پژوهش شامل 83 نفر از كارمندان مجتمع گاز پارس جنوبي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها در اين تحقيق از روش پرسشنامه استفاده و به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارهاي
Expert Choice, Spss استفاده شده است.

فصل اول:
كليات
1-1- مقدمه
امروزه تعداد قطعات محصولات مدرن صنعتي به قدري زياد شده كه مسئله تامين و مديريت تامين كنندگان آنها به معضل بزرگي براي شركتهاي توليدكننده تبديل شده است.
در بازارهاي جهاني امروزي، شركت ها واحدهايي با نامهاي تجاري مجزا از هم نيستند كه بتوانند به صورت مستقل فعاليت كنند. بلكه درعوض بخش مهمي از يك زنجيره عرضه هستند. در اين حالت موفقيت نهايي يك شركت بستگي به توانايي مديريتي آن در انسجام بخشيدن و هماهنگي شبكه پيچيده اي از روابط تجاري ميان اعضاي زنجيره عرضه دارد(لمبرت و همكاران،2000،ص1-23) . در دهه اخير، مديريت وظيفه خريد در زنجيره عرضه چالشي براي بيشتر شركت ها بوده است. و نياز به دستيابي به يك سطح رقابتي جهاني در زمينه عرضه به طور اساسي افزايش پيدا كرده است(كارپاك و همكاران،2001،ص1-21) .
مديريت زنجيره‌ تأمين از جمله مفاهيمي مي باشد كه تحولات عظيمي را در كشورهاي صنعتي در عرصه توليد سبب گرديده است(احمدي، 1384، 22). از ديد كنسول مديريت لجستيك كالا ضرورت مطالعه به روي مديريت زنجيره‌ تأمين1 بسيار حائز اهميت مي باشد علي الخصوص كه كشورهايي چون ايران كه درحال صنعتي شدن هستند مي بايد توجه ويژه اي نسبت به اين مسئله داشته باشند درهمين راستا مديريت تداركات كالا (لجستيك ) بخشي از فرايند زنجيره‌ تأمين است.
با توجه به موارد مذكور اين پژوهش در زمينه امور بازرگاني و در بخش تداركات و امور كالاي(مديريت بازرگاني) شركت مجتمع پارس جنوبي، به منظور ارائه راهكار مناسب براي اولويت بندي معيارها و ارزيابي و انتخاب عقلايي تر به جاي ارزيابي و انتخاب ذهني مي باشد. با شناسايي و اولويت بندي معيارهاي مناسب تر در انتخاب تامين كنندگان، با استفاده از روش تجزيه وتحليل سلسله مراتبي كه از روش هاي تصميم گيري چند شاخصه است صورت مي گيرد. كارشناسان مي توانند با نتايج حاصله از اين روش به يك جمع بندي براي انتخاب تامين كننده مناسب براي شركت دست يابند و با انجام اين بررسي و تحليل نتايج و در نظر گرفتن ابعاد آن در شركت مورد بررسي جنبه عملياتي(اجرايي)به خود خواهد گرفت.
1-2- بيان مسئله
مديريت امور خريد وتداركات از حوزه هايي است كه نسبت به حوزه هاي ديگر مديريت كمتر به آن پرداخته شده است. تقاضاي روبه رشد وتنوع مشتريان، پيشرفت هاي اخير در زمينه تكنولوژي هاي ارتباطي وسيستمهاي اطلاعاتي، رقابت درعرصه بين المللي و افزايش آگاهي از محيط, همه جزو عواملي هستند كه شركت ها را وادار كرده است كه به مديريت زنجيره‌ تأمين تمركز كنند.
واژه مديريت زنجيره‌ تأمين قريب به بيست سال است كه مورد استفاده قرار مي گيرد و به فعاليت هاي يكپارچه پروسه تامين مواد، تبديل آنها به كالاهاي واسطه و نهايي، توزيع كالا وتحويل آن به مشتريان نهايي اشاره دارد (هيزر؛رندر،2001،ص42) . مديران از تحول در فناوري و زنجيره ه

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۵:۵۹ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد مديريت اجرايي: بررسي نقش دوره هاي آموزش ضمن خدمت در عملكرد مديران و كاركنان سازمان ت

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

مقدمه:

نيروي انساني مهمترين سرمايه دانشي يك سازمان مي باشد ازاين رو بعنوان منبع خلاقيت در سازمان به شمار مي آيد . سرمايه دانشي كاركنان يكي از اجزا اثر گذار در عملكرد سازمان است و نه كافي نيروي انساني در يك سازمان كاربرد دارايي هاي ملموس را بالا برده و دارايي هاي نا‌ملموس را بكار مي اندازد. افزايش قابليت هاي كاركنان اثر مستقيمي بر بهبود نتايج مالي سازمان دارد. نيروي انساني به لحاظ قدرت تفكر و خلاقيت عامل مهمي در سازمان است چرا كه هر گونه بهره وري تغيير و بهبود در نظام ها و فرآيندهاي فني و سازماني توسط انسانها صورت مي گيرد. بهره برداري از توان فكري و توانمندي هاي كاركنان سازمان كه به عنوان سرمايه نهفته از آن نام مي‌برند نيازمند به وجود آمدن ساختارهايي است كه بتواند توانمند ي هاي كاركنان سازمان را در راستاي تحقق اهداف فعلي و آينده سازمان سوق دهد. مدير خواه براي سود يا بهره وري بيشتر سازمان تلاش كند يا كارآمدي و عملكرد بهتر كاركنان ، بايد پيوسته مراقب انگيزش وشايستگي افراد و گروههاي كاري باشد به تعبيري نيمي از وظيفه مدير جستجوي هميشگي راههاي افزايش سطح شايستگي كاركنان است.

يكي از مسائل معمول درفراگرد مديريت اين است كه بسياري از مديران در نشان دادن نقاط قوت كاركنان مؤثر هستند ولي در كمك به علت يابي ضعفها به همان ميزان اثربخش نيستند . به عبارت ديگر، بسياري از مديران در شناسايي مسأله قوي هستند ولي در تشخيص علت يا تحليل آن ضعيفند. مديران براي مؤثر بودن در ارزيابي عملكرد و حل مسائل بهره وري به تعيين علل پيدايش آنها نياز دارند.

مسئولين واحدهاي سازماني، ناگزيرند به موقعيت و موفقيت سازمان خود بيانديشند و يكي از گزينه‌ها براي بالاتر بردن رشد علمي سازمان حضور كاركنان در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت است. سرپرستان معتقدند كه دوره هاي آموزشي ضمن خدمت مي تواند قابليت هاي دانشي و مهارتي، رفتاري و نگرش مناسبي را در كاركنان پرورش دهند. با اين همه، گاه عوامل زمينه ساز تغيير رفتار دركاركنان را مورد غفلت قرار مي دهند؛ كه چنين غفلتي تمام تلاشهاي آنان را در راستاي بهبود سازمان با ناكامي روبرو مي سازد.

جهان امروز، جهان تغيير و تحول است. به ندرت روزي بدون نوآوري در جهان اقتصاد‌، تغيير در توليد يا وضعيت خدمات مي گذارد. در چنين شرايطي بيشتر سازمان ها به دنبال راه حلي براي تطبيق با اين شرايط هستند‌. راه حلي كه توسط بيشتر صاحب‌نظران عنوان شده، آموزش و بهسازي منابع انساني است. از لحاظ علمي نيز عوامل فرهنگي‌، اجتماعي، تكنولوژيك، اقتصادي و سياسي با هم تركيب شده اند تا سازمان ها را مجبور كنند به پتانسيل هاي اساسي به طور كل و به آموزش به طور خاص توجه بيشتري داشته باشند.

 تعيين دقيق اثرات و نتايج يك دوره آموزشي بر شركت كنندگان و تعيين دقيق نحوه عملكرد آن ها در بازگشت به محل كار خود در سازمان، فرايندي است پيچيده و مشكل و گاه مبتني بر قضاوت‌اي ذهني كساني است كه هر چند در تهيه و اجراي ظاهراً موفقيت آميز يك دوره آموزشي كوشش بسيار به عمل مي آورند، اما كمتر به آثار و نتايج عملي دوره آموزشي توجه دارند.

آموزش ضمن خدمت يكي از مؤثرترين ابزارهاي مديران براي مقابله با تغييرات محيطي بوده و ضامن ارايه مناسب خدمات، به خصوص در سازمان‌هاي خدماتي و دولتي مي‌باشد كه چنانكه منظم و هدفمند و در راستاي نيازهاي واقعي كاركنان تدوين و اجرا شود، نه تنها عملكرد كاركنان و سازمان را بالا مي‌برد، بلكه بهبود مهارت‌هاي مديران و افزايش رضايت كاركنان و ارباب رجوع را نيز در پي خواهد داشت.

1-1- بيان مسأله تحقيق

آموزش همواره به عنوان وسيله اي مطمئن در جهت بهبود كيفيت عملكرد و حل مشكلات سازمان مد نظر بوده و فقدان آن باعث ايجاد معضلات متعددي در سازمان مي شود.

سيستم آموزشي هر سازماني بايد طوري باشد كه اطلاعات، مهارتها و بينش لازم را به كاركنان ارائه كند تا براي احراز مشاغل مختلف همواره آمادگي كافي را داشته باشند بدين جهت به منظور تربيت و تجهيز نيروي انساني سازمان و بهسازي و بهره گيري هرچه موثرتر از اين نيروها، آموزش بعنوان موثرترين عامل همواره اهميت خاصي داشته است.

رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد، آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب مي شود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازمان و محيطي بطور موثر فعاليتهايشان را ادامه داده و بر كارايي و بهره وري خود افزوده و عملكرد خود را بهبود بخشند. بنابراين آموزش و بهسازي، كوشش مداوم و برنامه ريزي شده بوسيله مديريت براي بهبود سطوح شايستگي كاركنان و عملكرد سازماني است. سازمان يك سيستم پوياست ، زيرا شرايط و اوضاع محيطي بطور مداوم در حال تغيير است و چون اين تغيير بر روي سازمان موثر است ضروري است كه سازمان براي حفظ و بقا، خود را با اين تغييرات وفق دهد.

به عقيده صاحبنظران علم مديريت سازمان بايد براي وفق با تغييرات محيطي و رشد و توسعه، بطور مداوم و مستمر اقدام به توسعه و بهسازي در خصوص چهار متغير نيروي انساني، تجهيزات و تكنولوژي، قوانين و مقررات و جو سازماني نمايد، مهمترين فعاليت بهسازي و توسعه نيروي انساني از طريق آموزش كاركنان ميسر مي شود. بعبارت ديگر براي اينكه كاركنان بتوانند از عهده خواسته هاي جديد و مسائل و دشواريهاي تازه برآيند، مديران بايد امكانات لازم براي آموزش كاركنان خود را فراهم آورند تا آنان بتوانند با استفاده از فرصتهاي آموزشي ايجاد شده از تمام استعدادهاي خود بهره گرفته و در مقابل مسائل و مشكلات، واكنشي مناسب از خود بروز دهند.

از آنجايي كه هزينه هاي آموزشي بالا بوده و مقدار گزافي از بودجه سازمان براي اين دوره هاي آموزشي در نظر گرفته مي شود، اين هزينه ها خود دليل موجهي بر لزوم ارزشيابي عملكرد اين دوره‌هاي آموزشي مي باشد. بطور معمول ارايه يك دوره آموزشي جديد كار آساني است، ولي اگر اين اقدام مورد ارزيابي قرار نگيرد امكان دارد بتوان هرگونه برنامه آموزشي را اثر بخش دانست و هزينه هنگفتي را براي آن در نظر گرفت ولي ممكن است برنامه هاي آموزشي، اثربخشي و كارايي لازم را نداشته باشند. همچنين هيچگاه نمي توان بدون ارزيابي برنامه ها و دوره هاي آموزشي ادعا نمود كه آموزش هاي ارايه شده براي فراگيران ثمر بخش بوده و باعث بهبود دانش، مهارت و نگرش در زمينه شغلي و حرفه اي شده است يا خير ( دولان و شولر، 1375، 245).

لذا بر همين اساس مساله اصلي تحقيق آن است كه بدانيم آيا شركت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت باعث بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران شده است؟

2-1- هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

1- تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران.

2- تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران.

3- تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران.

4- مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران.

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۲:۰۵ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تاثير ريسك عدم پرداخت بر ضريب واكنش سود ...

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه 4
2-1 بيان مسئله 6
3-1 اهميت و ضرورت تحقيق. 8
4-1 اهداف تحقيق. 9
5-1 چارچوب نظري تحقيق. 9
6-1 فرضيه هاي تحقيق. 12
7-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات.. 13
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 15
2-2 مباني نظري تحقيق- بخش اول: 16
1-2-2 سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واكنش بازار سرمايه: 16
2-2-2 آگاه شدن از واكنش بازار. 18
3-2-2-پژوهش بال و براون. 19
4-2-2 نتيجه تحقيق بال و براون. 20
5-2-2 ضريب واكنش سود 22
3-2 بخش دوم- مفاهيم سود و سود غيرمنتظره: 25
1-3-2 مفاهيم سود در حسابداري: 25
2-3-2 روش هاي پيش بيني سود: 27
3-3-2 مدل باكس- جنكينز: 28
4-3-2 مراحل عملي روش باكس- جنكينز: 28
5-3-2 مدل گام زدن تصادفي: 29
4-2 بخش سوم بازده و بازده غير منتظره 30
1-4-2 بازده 30
2-4-2 روش هاي محاسبه بازده سهامداران. 30
3-4-2 بازده مورد انتظار. 34
4-4-2 بازده مورد انتظار پرتفوليو. 34
5-4-2 بازده غيرعادي سهام 36
5-4-2 تئوري بازار كارآ 40
6-4-2 تأثير كارايي: عدم قابليت پيش بيني. 40
7-4-2 نقاط ضعف نظريه بازار كارآ 41
8-4-2 پاسخ نظريه بازار كارآ 41
9-4-2 بازار چطور كارآ مي شود؟ 42
10-4-2 درجات كارايي. 42
5-2-بخش چهارم ريسك  عدم پرداخت: 43
1-5-2 ماهيت ريسك: 43
2-5-2 ريسك چيست؟ 43
3-5-2 انواع ريسك... 44
4-5-2 ريسك عدم پرداخت( نكول) 45
5-5-2 روشهاي اندازه گيري ريسك عدم پرداخت: 45
6-2بخش پنجم پيشينه تحقيق. 50
1-6-2 تحقيقات خارجي. 50
2-6-2 تحقيقات داخلي. 60
7-2 خلاصه فصل. 62
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه 65
2-3 روش تحقيق. 65
3-3 جامعه مطالعاتي و نمونه آماري. 66
4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير هاي تحقيق: 67
5-3 متغيرهاي مدل. 68
6-3 قلمرو تحقيق. 72
7-3 روش هاي جمع اوري اطلاعات.. 73
8-3 روش تجزيه و تحليل  اطلاعات.. 73
1-8-3 تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي. 73
9-3 اعتبار دروني و بروني پژوهش.. 78
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 81
2-4  شاخص هاي توصيفي متغيرها 81
3-4  تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق. 84
4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 84
5- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفكيك هرفرضيه به شرح ذيل بيان مي شود 85
1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول: 85
2-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم 90
3-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي سوم 97
4-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي چهارم 99
5-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي پنجم 101
6-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي ششم 102
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 108
2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها 109
1-2-5 نتايج فرضيه اصلي اول. 109
2-2-5 نتايج فرضيه اصلي دوم 109
3-2-5 نتايج فرضيه اصلي سوم 110
4-2-5 نتايج فرضيه اصلي چهارم 111
5-2-5 نتايج فرضيه اصلي پنجم 111
6-2-5 نتايج فرضيه اصلي ششم 112
3-5 نتيجه گيري كلي تحقيق. 112
4-5 پيشنهادها 113
1-4-5 پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش.. 113
2-4-5 پيشنهادهاييبراي پژوهش هاي آتي. 113
5-5 محدوديت هاي تحقيق. 114
پيوست ها
جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري. 116
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 121
منابع لاتين: 122
منابع اينترنتي: 125
چكيده انگليسي: 126
 
 
جدول (1-1) نتايج تحقيقات انجام شده در مورد ضريب واكنش سود 11
جدول( 1-2 )عوامل موثر بر ضريب واكنش سود 25
جدول( 2-2) ضرايب شاخص Z آلتمن. 49
جدول( 3-2 )طبقه بندي شركتها توسط كريستين و راي. 56
جدول (1-4) شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مركزي، شاخص هاي پراكندگي و شاخص هاي شكل توزيع (آماري) 82
جدول (2-4) آزمون كالموگراف – اسميرنوف  K-S)) براي متغير وابسته (بازده غير عادي انباشته) تحقيق  85
جدول (3-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو سود غير منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غير عادي(CAR) 86
جدول(4-4) تحليل واريانس رگرسيون  براي متغيرهاي بازده غير عادي انباشته و سود غير منتظره 87
جدول (5-4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي بازده غير عادي انباشته و سود غير منتظره 88
جدول (6-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين سه متغيرريسك عدم پرداخت، سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي. 91
جدول (7-4) : تحليل واريانس رگرسيون  براي سه متغيرريسك عدم پرداخت، سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي. 92
جدول (8-4) : ضرايب معادله رگرسيون  براي سه متغيرريسك عدم پرداخت، سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي. 93
جدول( 9-4) خلاصه يافته هاي حاصل از بررسي  تاثير ورود متغير ريسك عدم پرداخت بر ضرايب آماري فرضيه يك... 95
جدول (10-4) خلاصه نتايج حاصل از فرضيه شماره 2. 96
جدول (11-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 3. 98
جدول (12-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 4. 100
 
 
جدول (13-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 5. 101
جدول (14-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 5. 103
جدول (15-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين همه متغير هاي مدل. 104
جدول(16-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه به روش Enter 105
 
 
 
نمودار (1-2 ) همبستگي كاملاً منفي. 35
نمودار (2-2) همبستگي كاملاً مثبت.. 35
نمودار (3-2 ) همبستگي صفر و عدم همبستگي. 36
نمودار (4-2 ) انواع ريسك... 44
نمودار (1-3) مدل تحليلي تحقيق. 67
نمودار (1-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين براي متغيرهاي بازده غير عادي انباشته و سود غير منتظره 89
نمودار (2-4) خط و معادله رگرسيون. 90
 

مقدمه:
در دنياي سرمايه گذاري امروز تصميم گيري شايد مهمترين بخش از فرايند سرمايه گذاري باشد كه طي آن سرمايه گذاران در جهت حداكثر كردن منافع و ثروت خويش نيازمند اتخاذ بهينه ترين تصميمات مي باشند. در اين ارتباط مهمترين عامل فرايند تصميم گيري اطلاعات است. اطلاعات مي تواند بر فرايند تصميم گيري تاثير بسزايي داشته باشد. زيرا موجب اخذ تصميمات متفاوت در افراد متفاوت مي شود. در بورس اوراق بهادار نيز تصميمات سرمايه گذاري متاثر از اطلاعات است. نظريه پردازان بازارهاي اوراق بهادار ،گزارشگري مالي را مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران مي دانند. به همين دليل يكي از اهداف حسابداري و تهيه صورتهاي مالي فراهم كردن اطلاعات به منظور تسهيل تصميم گيري است.
اگرچه افراد و گروه هاي مختلف ، انگيزه هاي متفاوتي براي تهيه و ارائه اطلاعات  دارند، با اين حال، چنانچه اطلاعات خبرهاي بد باشد ، توجيه لازم براي پنهان كردن و عدم افشاي آن وجود خواهد داشت، البته  پنهان نگاه داشتن خبرهاي بدي كه آگاهي نسبي قبلي در مورد آن وجود دارد ، تا حد زيادي بعيد به نظر مي رسد. پنهان كردن و اختفاي اطلاعات سبب مي شود تا ارزش خاص اطلاعات افزايش يابد. با تاكيد بر ادعاي وجود بازندگان بسيار و برندگان اندك در بازار ، مي توان علت اصلي اقدامات  بازيگران عرصه بازار براي كاهش پنهان كاري و اختفاي اطلاعات را درك كرد، اقداماتي كه از طريق ايجاد تقاضا براي انتشار عمومي اطلاعات ، معني دار مي شود و ابزاري موثر براي كاهش توزيع مخاطرات سرمايه گذاران در بازار است. ازجمله  اخبار خوب و بد در بازار مي توان به اخبار مربوط به وضعيت مالي ، نقدينگي، ريسك و پيش بيني هاي سود اشاره كرد. از اين رو براي شناخت و توضيح علل واكنش هاي مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومي تحت عنوان ضريب واكنش سود[1]مطرح گرديد .
طي تحقيقات مختلف رابطه بين ضريب واكنش سود و متغيرهاي مالي شركتها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.در اين تحقيق نيز در پي يافتن پاسخ اين سوال هستيم كه آيا ريسك عدم پرداختكه يكي از مهمترين ريسك هايي است كه در مورد شركت ها وجود دارد تاثيري بر ضريب واكنش سود دارد يا خير؟ بنابر اين  رويكرد اصلي در اين پژوهش آزمون تجربي سودمندي محتواي اطلاعاتي سود از طريق آزمون تاثير گذاري سود غير منتظره بر بازده غير غير منتظره با تاثير پذيري از ريسك عدم پرداخت مي باشد.
 

فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
گزارشگري مالي يكي از مهمترين فراورده هاي سيستم حسابداري است كه از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم براي تصميم گيري اقتصادي استفاده كنندگان در خصوص ارزيابي عملكرد و توانايي سودآوري بنگاه اقتصادي است. شرط لازم براي دستيابي به اين هدف، اندازه گيري و ارائه اطلاعات ، به نحوي است كه ارزيابي عملكرد گذشته را ممكن سازد و در سنجش توان سودآوري و پيش بيني فعاليت هاي آتي بنگاه اقتصادي موثر افتد. يكي از اقلام حسابداري كه در گزارش هاي مالي تهيه و ارائه مي شود، سود خالص است كه كاربرد هاي متفاوتي دارد. معمولا سود به عنوان عاملي براي تدوين سياست هاي تقسيم سود و راهنمايي براي سرمايه گذاري و بلاخره عاملي براي پيش بيني به شمار مي آيد.
مديران ، تحليل گران و سرمايه گذاران بيشترين توجه خود را به سود گزارش شده شركت ها اختصاص داده اهد. مديران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع مي شوند، زيرا پاداش آن ها به ميزان سود شركت ها بستگي دارد. تحليل گران مالي ، درگير تجارت پردازش و تفسير اطلاعات هستند ودرك صحيح محتواي اطلاعاتي سود ، يك بخش اساسي از اين رويه است. انتشار اخبار خوب در مورد سود شركتها و به طور كلي در مورد وضعيت شركت ها به طور قابل ملاحظه اي بر قيمت سهام اثر مي گذارد و بعيد است كه حساسيت و وسواس بازار ، نسبت به ارزيابي عملكرد مبتني بر سود ، كاهش يابد. حسابداري براي سرمايه گذاران ، جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ريسك بازده اوراق بهادار ، مفيد و سودمند است.
اگر اطلاعات حسابداري محتوا و بار اطلاعاتي[2] نداشت هيچ گونه بازنگري در پيش بيني ها در اثر دريافت آنها به وجود نمي آمد و باعث تصميمات خريد و فروش نمي شد و بدون تصميمات خريد و فروش هيچگونه  تغييري درحجم معاملات و قيمت ها وجود نداشت. اطلاعاتي سودمند هستند كه باعث تغيير در  عقايد و رفتارهاي سرمايه گذاران شوند.
به علاوه ، ميزان و درجه مفيد بودن اطلاعات، مي تواند به وسيله وسعت و اندازه تغييرات حجم و يا قيمت به دنبال انتشار اطلاعات ، اندازه گيري شود. اين معادل سازي سودمندي محتواي اطلاعات ، منظر اطلاعاتي سودمندي تصميم ناميده مي شود.
منظر اطلاعاتي توسط اكثر هيات هاي تدوين استاندارد پذيرفته شده است. ديدگاه اين منظر اين است كه سرمايه گذاران خواهان پيش بيني بازدهي آينده سهام توسط خودشان هستند ( به جاي اينكه حسابداران براي آنها اين كار را بر اساس شرايط ايده آل انجام دهند) و از اين منظر ، سرمايه گذاران حريصانه همه اطلاعات سودمند را مي بلعند. همان طور كه اشاره شد اكثر تحقيقات تجربي بر سودمندي حد اقل برخي از اطلاعات حسابداري دلالت داشته اند. علاوه بر اين ، رويكرد اطلاعاتي بيان مي كند كه تحقيقات تجربي مي تواند راهنمايي براي حسابداران جهت تعيين اطلاعات سودمند ( از طريق تعيين ميزان واكنش بازار) باشد.
منظر اطلاعاتي ، سودمندي تصميم يك رويكرد گزارشگري مالي است  كه مسئوليت فردي براي پيش بيني آينده عملياتي شركت و تمركز بر تامين اطلاعات سودمند براي اين هدف را مورد توجه قرار مي دهد. اين رويكرد فرض مي كند كه بازار اوراق بهادار كارا، به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتي ، كه شامل صورت هاي مالي نيزهست، واكنش نشان مي دهد. البته زماني كه سودمندي را با حد و اندازه تغيير قيمت اوراق معادل مي سازيم بايد مراقب باشيم. حسابداران بهتر است كه تصميمات خود را در خصوص محتواي صورت هاي مالي  را بر اساس واكنش بازار به آن قرار دهند. اما اين موضوع لزوما بدين معني نيست كه جامعه هم برايش بهتر باشد. اطلاعات يك كالاي بسيار پيچيده است و ارزش هاي خصوصي و عمومي(اجتماعي) آن، يكسان نيست. يكي از علل آن هزينه اطلاعات است. زيرا استفاده كنندگان از صورت هاي مالي ، به طور مستقيم  هزينه آن را نمي پردازند. بنابر اين آنها ممكن است اطلاعاتي را سودمند بيابند، كه به جاي افزايش سودمندي جامعه، هزينه بيشتري را بر جامعه تحميل نمايد.
در فصل اول پس از بيان مسئله تحقيق، تاريخچه موضوع تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهيم؛ سپس تعريف موضوع تحقيق را بيان نموده و در ادامه به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم. همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف كلي و ويژه بيان مي كنيم. چارچوب نظري تحقيق كه بنيان اصلي طرح سئوال و موضوع تحقيق بوده است، در اين فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضيه هاي تحقيق و مدل تحليلي نيز اشاره شده است.
 
 

2-1 بيان مسئله
در دنياي سرمايه گذاري امروز تصميم گيري شايد مهمترين بخش از فرايند سرمايه گذاري باشد كه طي آن سرمايه گذاران در جهت حداكثر كردن منافع و ثروت خويش، نيازمند اتخاذ تصميمات بهينه مي باشند. در اين ارتباط مهمترين عامل فرايند تصميم گيري اطلاعات است. اطلاعات مي تواند بر فرايند تصميم گيري تاثير بسزايي داشته باشد. زيرا موجب اخذ تصميمات متفاوت در افراد متفاوت مي شود. در بورس اوراق بهادار نيز تصميمات سرمايه گذاري متاثر از اطلاعات است. نظريه پردازان بازارهاي اوراق بهادار ،گزارشگري مالي را مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران مي دانند. به همين دليل يكي از اهداف حسابداري و تهيه صورتهاي مالي فراهم كردن اطلاعات به منظور تسهيل تصميم گيري است.
از آنجا كه اطلاعات به صورت يكسان در اختيار همگان قرار نمي گيرد بين مديران و سرمايه گذاران عدم تقارن اطلاعاتي[3] ايجاد مي گردد.عدم تقارن اطلاعاتي وضعيتي است كه مديران در مقايسه با سرمايه گذاران داراي اطلاعات افشا نشده بيشتري در مورد عمليات و جوانب مختلف شركت در آينده مي باشند. همين امر سبب مي شود كه مديران انگيزه و فرصت مديريت سود را داشته باشند. محاسبه سود خالص يك بنگاه اقتصادي متاثر از برآوردها و روشهاي حسابداري است. بدين لحاظ امكان دستكاري يا مديريت سود وجود دارد. انگيزه مديريت از دستكاري سود نيل به اهداف خويش است كه نه تنها الزاما با اهداف شركت و سهامداران همسو نمي باشد بلكه در اكثر موارد با آن در تضاد است.
تحليلگران اوراق بهادار ، مديران شركتها ، سرمايه گذاران  و افرادي كه در بازار سرمايه مشاركت دارند بيشترين توجه خود را به رقم 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۸:۱۵ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد : طراحي مدلي براي استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي در نظام هاي چابك ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 عنوان                                                                                                                   صفحه

چكيده

فصل اول: كليات تحقيق

1-1)مقدمه...........................................................................................................................................

1-2)بيان مسأله.....................................................................................................................................

1-3)اهميت و ضرورت تحقيق..............................................................................................................

1-4)اهداف تحقيق...............................................................................................................................

1-5)سؤال‌هاي تحقيق...........................................................................................................................

1-6)تعاريف نظري و عملياتي...............................................................................................................

فصل دوم: مرور بر ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1-1)پيشينه تحقيق درجهان...............................................................................................................

2-1-2)پيشينه تحقيق درايران................................................................................................................

2-2) مباني نظري تحقيق.......................................................................................................................

2-3) چارچوب نظري و مؤلفه هاي مستخرجه از مرور بر ادبيات و پيشينه تحقيق.......................................

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

3-1)روش تحقيق.................................................................................................................................

3-2)جامعه تحقيق................................................................................................................................

3-3)نمونه و روش نمونه‌گيري...............................................................................................................  

3-4)ابزار اندازه گيري...........................................................................................................................

3-5)روش جمع آوري داده ها...............................................................................................................

3-6) روش تجزيه و تحليل داده ها........................................................................................................

3-7)خلاصه مراحل اجراي تحقيق..........................................................................................................

3-8)ملاحظات اخلاقي.........................................................................................................................

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق

4-1)توصيف آماري و تجزيه و تحليل داده‌هاي توصيفي..........................................................................

4-2)تجزيه و تحليل داده ها در ارتباط با پرسش هاي تحقيق....................................................................

4-2-1)تجزيه وتحليل داده هادرارتباط با سؤال اول تحقيق......................................................................

4-2-2)تجزيه وتحليل داده هادرارتباط با سؤال دوم تحقيق......................................................................

4-2-3)تجزيه وتحليل داده هادرارتباط با سؤال سوم تحقيق.....................................................................

4-2-4)تجزيه وتحليل داده هادرارتباط با سؤال چهارم تحقيق..................................................................

فصل پنجم:جمع بندي، يافته هاي پژوهشي، مدل پيشنهادي، بحث وتفسير و نتيجه‌گيري

5-1)جمع بندي....................................................................................................................................

5-2)يافته هاي تحقيق...........................................................................................................................

5-2-1)يافته هاي اصلي........................................................................................................................

5-2-2)يافته هاي جانبي.......................................................................................................................

5-3)بحث و تفسير...............................................................................................................................

5-4)نتيجه گيري...................................................................................................................................

5-5)محدوديت هاي تحقيق..................................................................................................................

5-6-1) پيشنهادهاي مبتني بر يافته‌هاي تحقيق........................................................................................

5-6-2)توصيه هاي كاربردي.................................................................................................................

5-6-3)پيشنهاد براي تحقيق هاي بعدي..................................................................................................

منابع و مآخذ.........................................................................................................................................

پيوست‌ها..............................................................................................................................................

چكيده انگليسي.....................................................................................................................................

چكيده:

در اين پژوهش نخست 28 معيار گوناگون كه در ارتباط با كارايي سيستم هاي اطلاعاتي هستند، شناسايي شده است. پس از جمع بندي نظرهاي خبرگان و كارشناسان سرانجام 15 معيار به عنوان معيارهاي اثرگذار بر كارايي سيستم هاي اطلاعاتي در چابكي تعيين شده است اين 15 معيار به عنوان معيارهاي فرعي در مدل عملياتي قرار داده شده اند. درادامه اين معيارها (معيارهاي فرعي) در پنج معيار كلان كه در اين پژوهش از آن ها به عنوان معيارهاي اساسي ياد شده است،  طبقه بندي شده اند. به عبارت ديگر جايگاه هر يك از معيارهاي فرعي و اساسي در مدل عملياتي مشخص گرديده است. در اين راستا معيارهاي فرعي در طبقه سوم از مدل عملياتي و معيارهاي اساسي در طبقه دوم مدل عملياتي براساس نظر خبرگان قرار داده شده اند.. پس از انجام مقايسه زوجي با بهره گرفتن از روش تحليل سلسله مراتبي فازي، وزن هاي نسبي گزينه ها از نظر هر يك از معيارها و وزن هاي نسبي ناشي از مقايسه زوجي ميان معيارهاي تشكيل دهنده هر يك طبقه هاي تشكيل دهنده درخت تحليل سلسله مراتبي مشخص شده است. اين وزن هاي نسبي در طبقه هاي بالاتر درخت تحليل سلسله مراتبي مورد استفاده قرار گرفته است. سرانجام با گذر از پنج طبقه يا سطح مختلف در درخت تحليل سلسله مراتبي، وزن نهايي هر يك از گزينه ها كه در سطح پنجم درخت تحليل سلسله مراتبي قرار دارند، با در نظر گرفتن وزن هاي نسبي تمام معيارهاي پژوهش مشخص گرديده است.

با توجه به وزن هاي نهايي به دست آمده سرانجام مشخص شد، شركت كشتيراني حمل كانتينري از نظر رعايت و به كارگيري معيارهايي كه سبب افزايش كارآيي سيستم هاي اطلاعاتي در نظام چابك  مي شوند در رده نخست قرار مي گيرد.

 در اين پژوهش، روش تحليل سلسله مراتبي به همنظور ارائه يك روش سازمان يافته براي انتخاب شركت برتر از نظر كارآيي سيستم هاي اطلاعاتي در چابكي ميان پنج شركت مستقر در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي كه در زمينه توليد محصولات حمل و نقل دريايي و فعال در حوزه كشتيراني  فعال هستند، پيشنهاد شده است. كه اين پنج شركت به ترتيب عبارت هستند از:

شركت كشتيراني حمل كانينري
شركت كشتيراني حمل فله
شركت خدمات نمايندگي كشتيراني هوپاد دريا
شركت كشتيراني ايران و هند
شركت حمل و نقل تركيبي
كليد واژه:

چابكي؛سيستم اطلاعاتي؛روش تحلبل سلسله مراتبي(AHP).                     

   Agility

Information System

Analytical Hierarchical Process, AHP

  فصــل اول كلــيات

 1-1- مقدمه

هم زمان با شروع قرن بيست ويكم دستيابي به موفقيت و بقاء سازمان ها دشوارتر مي گردد و اين واقعيتناشي از ظهور عصر تجاري جديدي است كه تغيير و عدم اطمينان يكي از  ويژگي هاي اصلي آناست. اين موقعيت بحراني سبب بازنگري اساسي در اولويتهاي تجارت،ديدگاه هاي راهبردي، توانايي بقاءالگوها و روش هاي قراردادي و موقتي شده استكهتا به حالتوسعهيافتهاند. در جهان امروز بيشتر تاكيد بر توانايي سازگاري همراه با تغيير در محيط تجارياست.

يك روش پيش­كنشي براي درك نيازهاي مشتريان و بازار، شيوه هاي تازة همكاري مانند سازمانهاي مجازي[1]استكه با تكيه برمفهوم هايي  نوين مانند ديدگاه تعاملي جهاني، سازمان چابك[2]، شاهراه هاي اطلاعاتي[3] و توانمندسازهايي[4] مانند سيستم هاي اطلاعاتي[5]؛ راهبرد ها و منابع انساني چندمهارته امكان پذير است.

از ديدگاه تام برنز و جي ام استاكر[6] دو تن از انديشمندان مديريت، محيط ها به اين علت اهميت مي يابند كه همه آن ها از نظر ماهيت و ويژگي هاي اصلي خود يكسان نيستند. محيط ها براساس آن چه كه عدم اطمينان محيطي ناميده مي شود، نسبت به يكديگر به شدت متفاوت هستند[3].

برخي سازمان ها با محيط هاي نسبتا ايستا مواجه هستند. درمحيط چنين سازمان هايي نيروهاي اندكي درحال تغيير است، رقباي جديدي وجود ندارد، به طور پيوسته محدوديت هاي فناورانه جديد توسط رقبا ايجاد نمي شود و فعاليت هاي محدودي به وسيله گروه هاي عمومي فشار براي نفوذ بر سازمان صورت مي گيرد. ساير سازمان ها با محيط هاي بسيار پويا مواجه هستند؛ در اين سازمان ها قوانين دولتي موثر بركسب وكار به شدت درحال تغيير است، به طورپيوسته رقباي جديدي ظهور مي كند، درجذب مواد اوليه براي توليد كالا پيوسته مشكلاتي ايجاد مي شود و همواره سليقه هاي مصرف كنندگان نسبت به محصول آن ها تغيير مي كند. به اعتقاد اين دو انديشمند محيط هاي ايستا نسبت به محيط هاي پويا عدم اطمينان كمتري براي مديران ايجاد مي كنند.

بنابراين از آن جا كه عدم اطمينان محيطي مانعي براي اثربخشي سازماني تلقي مي شود؛ مديريت تلاش دارد تا اين عدم اطمينان را به حداقل برساند[3]. شيوه تفكري[7] كه از مدت ها پيش توسط انديشمنداني مانند تام برنز و جي ام استاكردر قالب مواردي مانند عدم اطمينان محيطي به آن اشاره شده است هم اكنون با ظهور عصر فراصنعتي[8] كه پيروي از الگوهاي  نظريه پردازان فراصنعتي است؛ در سال هاي آغازين قرن بيست و يكم شكلي جديد  و كاربردي به خود گرفته است. از ويژگي هاي بارز سازمان هاي موجود در اين عصر، تلفيق بهينه عنصر چابكي[9] با پديده پردازش[10] اطلاعات براي رويارويي با تغييرات پيش بيني نشده در بازارهاي جهاني است.

 منظور از چابكي دارا بودن مجموعه اي از شايستگي ها و توانمندي ها است كه باعث بقاء و پيشرفت سازمان ها در محيط هاي كسب و كار مي شود[3]. چابكي مفهومي چندوجهي است كه هر يك از ابعاد آن داراي جنبه هاي كيفي متعددي است، به طوري كه سنجش و ارزيابي آن ها با روش هاي رايج با چالش مواجه مي شود. يكي از اين ابعاد يا توانمندسازها سيستم هاي اطلاعاتي كارآمد و موثري است كه در جلوه هاي مختلف منشور سازماني در قالب  موسسه مجازي[11]،تجارت الكترونيكي[12]، تبادل الكترونيكي داده ها[13] و تمركز يا عدم تمركز سازماني تاثيرگذاري خود را نشان مي دهد.

بنابراين مي توان گفت كه در سازمان هاي مورد نظر اين پژوهش، توجه نكردن به معيارهايي كه افزايش كارآيي سيستم هاي اطلاع

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۴:۲۴ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته مديريت : تاثير سرمايه فكري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملكرد مالي بانك ها ...

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

   دنياي كنوني، عصردانايي است. مواهب، دارايي هاي طبيعي و مشهود كليد كاميابي جوامع و سازمان ها نيستند، بلكه برخورداري و مديريت سرمايه هاي نامشهود موجود در عرصه محيط پرتلاطم و چالش برانگيز سازمان ها، رمز موفقيت آنها محسوب مي شوند. سازمان هايي كه بتوانند اين دارايي هاي نامشهود را به خوبي تشخيص دهند و آنها را مديريت كنند، نسبت به رقبايشان از عملكرد بهتري برخوردار خواهند بود. جهت مديريت اين دارايي ها لازم است سازمان ها از وضعيت كنوني آنها مطلع شده و براي رفع نقص و كمبودهاي آنان اقدامات لازمه را به عمل آورند. امروزه دانش به عنوان مهم‌ترين سرمايه، جايگزين سرمايه‌هاي مادي به ويژه در محيط رقابتي و فناوري ‌‌شده ‌است. لذا مفهوم سرمايه فكري كاربردي مهم و گسترده يافته ‌است. سرمايه فكري در مشتريان، فرايندها، اطلاعات، علامت تجاري، منابع انساني و سيستم‌هاي سازمان متجلي مي‌شود و نقش فزاينده‌اي در خلق مزيت‌هاي رقابتي پايدار ايفا مي‌كند. اين پژوهش به بررسي رابطه سرمايه فكري، تصميمات سرمايه گذاري و عملكرد مالي بانك­هاي پذيرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. به اين منظور ابتدا چهار شاخص كليدي عملكرد مالي بانك ها، شاخص تصميمات سرمايه گذاري و شاخص كارايي سرمايه فكري با استفاده ‌از مدل "پاليك" در جامعه آماري بانك­هاي پذيرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار طي سال‌هاي 1386 تا 1392، اندازه‌گيري ‌‌شده، سپس تاثير سرمايه فكري و اجزاي آن بر هر يك از شاخص‌هاي عملكرد مالي با استفاده ‌از الگوي معادلات ساختاري در نرم افزار  EQS مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي‌دهد سرمايه فكري با شاخص‌هاي نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري هر سهم، بازده دارايي‌ها و سود هر سهم  و تصميمات سرمايه گذاري در بانك هاي پذيرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار رابطه مستقيم دارد.

كليد واژه‌ها: سرمايه فكري، عملكرد مالي، سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، سرمايه فيزيكي، تصميمات سرمايه گذاري.

1-1- مقدمه

فصل اول رساله حاضر به بيان كليات پژوهش شامل بيان مسئله، اهميت و ضرورت، سوال­ها و فرضيه ها، دامنه پژوهش و تعريف واژه­هاي كليدي مي­پردازد. هر تحقيق به قصد پاسخ دادن به يك سري سؤالات اساسي كه در ذهن محقق به­وجود آمده است، انجام مي­شود. لذا در تحقيقات علمي محقق بايد هدف خود را از انجام پژوهش و در حالت كلي مسأله­اي راكه محقق به دنبال پاسخ دادن به آن است را بيان كند. بيان مسئله به صورت مبهم و غير دقيق، به جاي اينكه پژوهشگر را به منابع اطلاعاتي مناسب و صحيح هدايت كند، موجب گمراهي او ميشود. علاوه بر وجود مسأله و سؤال در ذهن محقق براي توجيه انجام پژوهشي خاص، بايد انجام آن پژوهش نيز داراي اهميت باشد. يعني در واقع انجام آن با توجه به صرف منابع مادي و انساني و... قابل توجيه باشد و انجام آن باعث رفع يك سري مشكلات يا توليد علم و اطلاعات جديد گردد و محقق بايد در پژوهش خود، اهميت انجام تحقيق خود را با توجه به عبارات واضح و روشن بيان نمايد. دربيان ضرورت مساله محقق به بيان چرايي و دلايل ضروري و توجيهي انجام دادن تحقيق و نيز اهداف علمي و كاربردي يا عملي آن مي پردازد و انگيزه­ها و ضرورت­هاي خاص انجام آن را تشريح مي­كند. سپس به نتايج حاصل از تحقيق و سودمندي­هاي آن اشاره نموده، اين نكته را توضيح مي­دهد كه تحقيق چه كمكي به گسترش دامنه علم يا حل مشكلات و مسائل زندگي بشر يا بهبود وضع زندگي انسان مي­نمايد و چه افراد يا موسسات يا سازمان­هايي مي توانند از نتايج آن بهره مند شوند. در اين فصل، به بيان موضوع، اهميت و اهداف پژوهش و همچنين ابزار و روش گردآوري اطلاعات مي‌پردازيم و فرضيه‌‌ها و تعاريف عملياتي متغيرهاي تحقيق نيز ارائه مي‌شوند.

در جهان كنوني كه دوره تحولات لجام گسيخته و به قول تافلر[1] دوره جابجايي قدرت مي باشد بحث مديريت سرمايه فكري و داراييهاي ناملموس سازمان ها بعد از موضوعات مهندسي مجدد(دهه، 80) ومديريت كيفيت فراگير(دهه،90) به عنوان پديده­اي مهم، به صورت همه جانبه­اي افق تحولات مديريت را تحت تاثير قرار داده است. در اين ميان جديدترين پارادايمي كه بحث فوق را در مديريت سازمان­ها تحت پوشش قرار مي­دهد، بحث مديريت سرمايه فكري است. استوارت اعتقاد دارد، سرمايه فكري مجموعه اي از دانش، اطلاعات، دارايي­هاي فكري[2]، تجربه، رقابت و يادگيري سازماني است كه مي­تواند براي ايجاد ثروت بكار گرفته شود. در واقع سرمايه فكري تمامي كاركنان، دانش سازماني و توانايي­هاي آن را براي ايجاد ارزش افزوده دربر مي گيرد و باعث منافع رقابتي مستمر مي­شود(قليچ لي و مشبكي، 1385). بنابراين سرمايه فكري در پي آن است كه در سازمان­ها، دارايي­هاي فكري، دانش، تجربه و يادگيري سازماني جهت نيل به توسعه همه جانبه بيشتر از پيش مورد توجه قرار گيرد.

1-2- تشريح و بيان موضوع

سرمايه فكري

بسياري از سيستم‌هاي حسابداري فعلي از نقش و اهميت فزاينده حق مالكيت معنوي و دانش در سازمان‌‌هايي عصر نوين غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعي دارايي‌ها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت ديگر، صورت‌هاي مالي در تشريح ارزش واقعي شركت‌ها از محدوديت‌هاي بسياري برخوردار هستند. در جوامع دانش‌محور كنوني، بازده سرمايه فكري بكار گرفته‌‌شده بسيار بيشتر از بازده سرمايه‌هاي مالي به كار گرفته‌‌شده، ‌اهميت يافته است.  اين به آن معناست كه در آينده در مقايسه با سرمايه‌هاي فكري، نقش و اهميت سرمايه‌هاي مالي در تعيين قابليت سودآوري پايدار، كاهش چشم‌گيري خواهد يافت. اين موضوع موجب ايجاد فاصله بين ارزش واقعي شركت‌ها و سازمان‌ها با آنچه كه در محاسبات حسابداري سنتي اعمال مي‌گردد، ‌‌شده ‌است.

     اصطلاح سرمايه فكري اولين بار توسط جان كنت گالبرايت[3] (1969) مطرح شد.گالبرايت اعتقاد داشت سرمايه فكري فرايندي ايدئولوژيك و شامل جريان فكري است. اما استوارت[4] (2001) مدعي است كه اين موضوع براي اولين بار در سال 1958، هنگامي مطرح شده است كه وي به همراه ايتامي[5] در مورد جنبش سرمايه فكري با يكديگر همكاري كردند. به طور كلي، سرمايه فكري معنايي بيشتر از هوش را در بر دارد و با ميزاني از عمليات فكري همراه است (بونيتس[6]، 1998). طبق اين تعريف، سرمايه فكري تنها دارايي نامشهود ساكن نيست بلكه فرايندي ايدئولوژيك و پويا مي باشد. در واقع سرمايه فكري، تركيبي از دانش(كه غالبا به سرمايه انساني اشاره دارد)و مهارت براي كاربرد اين دانش مي باشد. ادوينسون[7]) 2000) سرمايه فكري را به عنوان عامل سودآوري آينده شركت معرفي كرد كه از تركيب سرمايه انساني و توانايي نيروي استخدامي شركت مشتق مي شود. اسكايخ[8] (2004) سرمايه فكري را به عنوان دانشي معرفي كرد كه مي تواند منجر به خلق ارزش براي شركت شود. ديويد مار[9] (2004) سرمايه فكري را به عنوان مجموعه اي از دارايي هاي دانشي متعلق به سازمان تعريف مي كند كه موجب افزايش ارزش سازمان و بهبود وضعيت آن مي شود. وجه مشترك تمام اين تعاريف معرفي سرمايه فكري به عنوان دانش،مهارت و توانايي مي باشد كه مي تواند منجر به ايجاد ثروت يا خروجي هاي با ارزش براي شركت شود. بنابراين سرمايه فكري به عنوان منابع فكري، دانش، اطلاعات و دارايي هاي فكري در نظر گرفته مي شود كه منجر به خلق ارزش و سودآوري براي شركت مي شود. با توجه به تعاريف مختلف سرمايه فكري، بيشتر مدلها، سه زير مجموعه، شامل سرمايه انساني، سرمايه ارتباطي (مشتري)و سرمايه ساختاري)سازماني) براي سرمايه فكري در نظر مي­گيرند.

سرمايه ارتباطي (مشتري)مجموع دارايي هايي مي باشد كه باعث ايجاد رابطه با محيط ، مشتريان، سهامداران، عرضه كنندگان كالا ، رقبا و دولت مي شود. اگر چه مهمترين قسمت سرمايه ارتباطي، روابط مشتري است ولي نبايد تنها اين روابط را مد نظر قرار داد. سرمايه ساختاري(سازماني) شامل روابط و هدايت كننده هاي سازماني و ... مي باشد (ادوينسون و مالون[10]،1997 ). از ديدگاه استيوارت نيز، سرمايه ساختاري شامل دارايي هاي فكري، متدولوژي ها، نرم افزارها، فرايندها و ... مي باشد( رحيميان و همكاران، 1391).

   در تمام تعاريف، يك همبستگي بين سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري ديده مي شود. بسياري از تحقيقات انجام شده در مورد سرمايه فكري نيز اين تقسيم بندي را در نظر گرفته اند. در واقع همبستگي ، بين زير مجموعه ها باعث شده كه تحت يك عنوان با نام سرمايه فكري سازمان قرار گيرند (بروكينگ[11] 1996، هان[12]، 2001، روس[13] و ديگران، 1997).

تصميمات سرمايه گذاري

سرمايه گذاري را مي توان يكي از اركان اساسي اقتصاد كشورها دانست. ترديدي نيست افزايش توليد كه يكي از نخستين گام هاي فرآيند توسعه محسوب مي گردد، مستلزم افزايش سرمايه گذاري خواهد بود. به همين دليل، نظريه هايي در علم اقتصاد مطرح است كه به علت توسعه نيافتگي برخي از كشورها را كمبود سرمايه و سرمايه گذاري پنداشته اند(نخجواني، 1382). سرمايه گذاري، فعاليتي در قالب به كارگيري وجوهي است كه بتواند يك جريان سودآور آتي ايجاد نمايد. طبق اين تعريف، هر يك از موارد تعهد وجوه دارايي هاي مالي، دارايي هاي جنسي و فعاليت هاي توليدي معناي سرمايه گذاري پيدا مي كند. دارايي هاي مالي، شامل سپرده گذاري بانكي، خريد اوراق قرضه ملي و اوراق قرضه شركت ها، خريد سهام و

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۰:۳۶ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد صنايع: تاثير بلوغ سيستم هوش تجاري بر استفاده از اطلاعات در فرآيند كسب و كار با توجه

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه.......................... 0

1-1. مقدمه......................... 1

1-2. تعريف مسأله و بيان اصلي تحقيق.......................... 2

1-3. اهميت و ضرورت انجام كار......................... 2

1-4. فرضيات تحقيق.......................... 5

1-5. سوالات تحقيق.......................... 6

1-6. اهداف تحقيق.......................... 6

1-7. نوآوري تحقيق.......................... 7

1-8. استفاده كنندگان تحقيق......................... 8

1-9. ساختار تحقيق.......................... 8

فصل دوم: ادبيات تحقيق.......................... 9

2-1. مقدمه......................... 32

2-2. مباني نظري.......................... 32

2-3. پيشينه تجربي.......................... 39

2-3-1. مطالعات داخلي.......................... 39

2-3-2. مطالعات خارجي.......................... 45

2-4. جمع بندي و پيشنهاد مدل......................... 47

فصل سوم: روش شناسي تحقيق.......................... 55

3-1. مقدمه......................... 56

3-2. نوع تحقيق.......................... 56

3-3. جامعه آماري تحقيق......................... 57

3-4. متغيرهاي تحقيق.......................... 57

3-5. تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق................. 58

3-5-1. هوش تجاري.......................... 58

3-5-2. بلوغ سيستم هاي هوش تجاري.......................... 59

3-5-3. كيفيت محتوايي و دسترسي اطلاعات.......................... 60

3-5-4. استفاده از اطلاعات در فرآيندهاي كسب و كار............. 62

3-5-5. فرهنگ تصميم گيري تحليلي.......................... 62

3-6. ابزار جمع آوري داده ها........................ 67

3-6-1. روايي پرسشنامه......................... 67

3-6-2. پايايي پرسشنامه......................... 68

3-7. روش تجزيه و تحليل داده ها........................ 69

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها........................ 71

4-1. مقدمه......................... 72

4-2. ويژگي هاي پاسخ گويان......................... 72

4-2-1. جنسيت.......................... 72

4-2-3. ميزان تحصيلات.......................... 73

4-3. تجزيه و تحليل هاي تك متغيره........................ 74

4-3-1. بلوغ سيستم هوش تجاري.......................... 74

4-3-2. كيفيت محتواي اطلاعات.......................... 75

4-3-3. كيفيت دسترسي اطلاعات.......................... 76

4-3-4. استفاده از اطلاعات در فرآيند كسب و كار........... 76

4-3-5. فرهنگ تصميم گيري تحليلي......................... 77

4-4. تجزيه و تحليل هاي دو متغيره........................ 78

4-4-1. بررسي بلوغ سيستم هوش تجاري و كيفيت محتواي اطلاعات........... 78

4-4-2. بررسي رابطه بلوغ سيستم هوش تجاري و كيفيت دسترسي اطلاعات........ 79

4-4-3. بررسي رابطه كيفيت محتواي اطلاعات و استفاده از آن در فرآيند كسب و كار.......80

4-4-4. بررسي رابطه ي بين كيفيت دسترسي اطلاعات و استفاده از آن در فرآيند كسب و كار ....81

4-5. تجزيه و تحليل چند متغيره ........................82

4-5-1. رگرسيون چندگانه مرحله اول......................... 83

4-5-2. رگرسيون مرحله دوم........................ 86

4-5-3. رگرسيون مرحله سوم........................ 89

4-5-4. بررسي تاثير غير مستقيم بلوغ هوش تجاري بر متغير وابسته........... 93

4-5-5. رگرسيون مرحله چهارم........................ 94

4-6. آزمون فرضيه ها........................ 101

4-7. جمع بندي و نتيجه گيري.......................... 104

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.......................... 107

5-1. مقدمه......................... 108

5-2. يافته هاي پژوهش........................... 108

5-3. محدوديت هاي تحقيق.......................... 112

5-4. پيشنهادات تحقيق.......................... 113

5-4-1. پيشنهادات كاربردي.......................... 113

5-4-2. پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي.......................... 115

فهرست منابع......................... 117

چكيده:

امروزه داشتن توان رقابتي اساس بقاي سازمان ها است و برخورداري از توان رقابتي و حفظ آن بيش از هر چيزي نيازمند اطلاعات است. هوش تجاري فرايند مداومي است كه اطلاعات قابل استفاده اي را در اختيار تصميم گيرندگان مي گذارد و سيستم هوش تجاري، دستيابي به داده ها و اطلاعات در فرآيند كسب و كار را فراهم مي نمايد. به همين منظور هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير بلوغ سيستم هوش تجاري بر استفاده از اطلاعات در فرآيند كسب و كار است كه در اين بين متغير هاي كيفيت محتواي اطلاعات و كيفيت دسترسي اطلاعات نقش واسطه را داشته و فرهنگ تصميم گيري تحليلي به عنوان متغير تعديل گر در نظر گرفته شده اند. اين تحقيق در بين مديران شعب بانك صادرات ايران در استان آذربايجان شرقي انجام گرفته است كه تعداد آن 116 نفر مي باشد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه بوده است. داده هاي گردآوري شده با بهره گرفتن از spss 18 و از طريق همبستگي اسپيرمن و رگرسيون چندگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. نتايج حاصل از پژوهش تاثير مثبت بلوغ هوش تجاري بر استفاده از اطلاعات در فرآيند كسب و كار را تاييد مي كند. علاوه بر اين، فرهنگ تصميم گيري تحليلي تاثير مثبت بر رابطه بين كيفيت محتواي اطلاعات و كيفيت دسترسي اطلاعات بر استفاده از اطلاعات در فرآيند كسب و كار دارد.

1-1- مقدمه

امروزه داشتن توان رقابتي اساس بقاي سازمان ها است و برخورداري از توان رقابتي و حفظ آن بيش از هر چيزي نيازمند اطلاعات است. به طوري كه گردآوري و ارزيابي اطلاعات مربوط به كسب و كار سازمان نقشي حياتي در بقاي سازمان دارد. هر قدر سازمان ها اطلاعات بيشتري را به دست آورند احتمال آنكه تصميمات موثرتري گرفته و به موفقيت دست يابند، افزايش مي يابد.

هوشمندي تجاري به عنوان يك ابزار استراتژيك و يكي از زمينه هاي رشد كسب و كار در دنيا به شمار مي رود. آن همچنين از جمله تكنيك هاي مهم در ايجاد مزيت رقابتي است.

هوش تجاري فرايند مداومي است كه اطلاعات قابل استفاده اي را در اختيار تصميم گيرندگان مي گذارد. آن دستيابي به داده ها و اطلاعات در فرآيند كسب و كار را فراهم مي نمايد. هوش رقابتي به شركت ها كمك مي كند تا تصميمات آگاهانه اي را پيرامونه همه امور خود از جمله بازاريابي؛ تحقيق و توسعه؛ سرمايه گذاري و راهبردهاي كسب و كار اتخاذ كنند.

تمركز هوش تجاري بر تصميم گيري بوده و در حال حاضر نه تنها شركت هاي بزرگ بلكه كسب و كارهاي كوچك نيز از آن بهره مي برند. اكثر سازمان ها براي افزايش قابليت تصميم گيري مديران خود به ايجاد سيستم هوش تجاري اقدام كرده و به دنبال بهره گيري از فوايد تجاري آن در بحث تصميم گيري هستند. آن ها طراحي مي شوند تا تصميم گيري درست را با ارائه اطلاعات مناسب در زمان مناسب، مكان مناسب و در شكل درست فراهم نمايند.

2-1- تعريف مسأله و بيان اصلي تحقيق

دنياي امروز، دنياي تغييرات سريع است و اين مسئله نياز به امكان پيش بيني به موقع مسائل كسب و كار را بيش از پيش براي ايجاد مزيت رقابتي آشكار مي سازد. پيش بيني در صورتي موثر مي باشد كه دانش كافي نسبت به وضعيت فعلي وجود داشته باشد تا با شناخت روندها و بررسي تغييرات قبلي بتوان براي آينده برنامه ريزي نمود. هوش تجاري در اين زمينه كمك قابل توجهي به سازمان ها براي تصميم گيري درست مي كند. هوش تجاري با جمع آوري و يكپارچه سازي داده ها امكان دريافت گزارش هاي خاص و به موقعي را براي مديران فراهم مي سازد، تا از اين طريق مديران بتوانند تصميمات درست را در زمان مناسب اتخاذ نمايند[1]. ادبيات سيستم هاي اطلاعاتي(IS) از مدت ها بر تاثير مثبت اطلاعات ارائه شده توسط سيستم هاي هوش تجاري (BIS) در تصميم گيري، به ويژه زماني كه سازمان درمحيط كاملا رقابتي فعاليت مي كند، تاكيد دارد. بررسي اثر سيستم هاي هوش تجاري (BIS) براي درك ما از ارزش و اثربخشي اعمال مديريتي و سرمايه گذاري حياتي است. با اين حال، در حالي كه موفقيت هاي سيستم هاي اطلاعاتي(IS) به خوبي بررسي شده است اما درك ما از چگونگي ارتباط ابعاد سيستم هاي هوش تجاري (BIS)، و اين كه چگونه آنها سيستم هاي هوش تجاري (BIS) راتحت تاثير قرار مي دهند، محدود است. به همين منظور، ما به بررسي رابطه بين بلوغ سيستم هوش تجاري (BIS)، كيفيت اطلاعات و دسترسي، فرهنگ تصميم گيري تحليلي و استفاده از اطلاعات براي تصميم گيري به عنوان عناصر مهم موفقيت سيستم هاي هوش تجاري (BIS) مي پردازيم.

3-1- اهميت و ضرورت انجام كار

در تجارت رقابتي، پيچيده و به سرعت در حال تغيير اطلاعات محور، وجود بينش صحيح و بهنگام از فعاليت ها و شرايط تجارت براي كنترل ميزان سلامت و مطابقت با نرم هاي تجاري ضرورت دارد. مسلما اطلاعات براي داشتن اين بينش نقشي حساس بازي كرده و مي تواند به تنهايي مفيد واقع شود، مشروط بر آنكه راهنمايي كننده، متمركز، بهنگام و به سادگي قابل دسترس بوده و هر دو جنبه كلان و خرد شركت را نشان دهد. به خاطر پيشرفت فناوري اطلاعات، تكنولوژي هاي هنر گونه نظير هوش تجاري(BI) توسعه داده شده اند تا براي ما تركيب فوق را آماده كنند[12]. بديهي است مهم ترين سوالات پژوهش ها در زمينه فن آوري اطلاعات (IT)/ سيستم اطلاعات (IS)، به طور كلي شامل اندازه گيري ارزش كسب و كار خود[44]، موفقيت خود و شناسايي عوامل حياتي موفقيت است[27]. در زمينه پشتيباني از تصميم، سيستم هاي هوش تجاري (BIS) به عنوان ارائه دهنده راه حل هاي يكپارچه سازي داده ها و قابليت هاي تحليلي براي ذينفعان در سطوح مختلف سازماني با اطلاعات ارزشمند براي تصميم گيري به وجود آمده است. هوش تجاري (BI) به روش هاي مختلف كامپيوتري و فرآيندهاي تبديل داده به اطلاعات و پس از آن به دانش اشاره دارد[41]، كه در نهايت به بهبود تصميم گيري ساز

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۰۶:۴۱ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه شناسايي عوامل موثر بر انتخاب بانك صادرات شعبه غرب تهران ...

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:
در بازار هاي رقابتي امروز اين نكته حياتي است كه بانك ها به طور استراتژيك به دنبال افزايش سهم بازار خود مي باشند .اين افزايش سهم بازار زماني براي بانك محقق مي شود كه مديران نسبت به ترجيحات مشتريان نسبت به خدمات ارايه شده خود آگاه شوند در اين صورت است كه آنها مي توانند با تمركز بر روي اين عوامل و بهبود آنها نگرش مشتريان را نسبت به بانك خود بهبود داده و ميزان سهم خود را افزايش دهند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول كليات تحقيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1مقدمه
بانك ها،موسسات مالي هستند كه گسترده ترين طيف خدمات مالي به ويژه خدمات اعتباري،پس انداز و پرداخت را ارائه مي نمايند و گسترده ترين طيف وظايف و اقدامات مالي تمامي بنگاه هاي كسب و كار را در حوزه اقتصاد بر عهده دارند(پيتر سال 1999)[1].موفقيت بانك ها به توانايي آنها براي شناسايي خدمات مالي مورد نياز جامعه،توليد كارآمد آن خدمات و فروش آن به قيمتي مناسب وابسته است.
افزايش رقابت و پيچيده شدن نيازها و خواسته هاي مشتريان،بانك ها را وادار كرده است تا كسب و كارهاي مختلفي را در اين صنعت دنبال نمايند.از طرفي امروزه مشتريان بانك ها جهت انتخاب خدمت مورد دلخواه با گزينه هاي زيادي مواجه هستند(كاتلر و آرمسترانگ،2000).
 
1-2 بيان مساله
براي مديران بانك ها تشخيص ترجيحات مشتريان و عواملي كه سبب انتخاب بانك آنها توسط مشتريان مي شود بسيار اهميت دارد.مديران با تامين خواسته ها و نيازهاي مشتريان و دادان خدمات مورد دلخواه به مشتريان رضايت را در آنها ايجاد مي نمايند.از دست دادن مشتريان اثر منفي بر سهم بازار و سود بانك ها دارد(كالگيت و هدج سال 2001)[2].وقتي مشتري ارائه كننده خدمت را ترك مي كند و به ارائه كننده ديگري روي مي آورد،توان سودهاي اضافي از دست مي رود،هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه بر روي مشتري تلف مي شود و شركت با هزينه اضافي جذب مشتري جايگزين روبرو خواهد شد(كالگيت و هدج سال 2001).در انتخاب يك بانك توسط مشتري عوامل متعددي تاثير گذار است كه از مهمترين آن مي توان به كيفيت ارائه خدمت،هزينه خدمات ،خدمات ويژه ارائه شده بانك براي مشتريان،ميزان اعتماد به بانك و موقعيت مكاني بانك اشاره نمود(اردنر سال 2005)[3]. كيفيت ارائه خدمت مدت زماني است كه طي آن مشتريان مستقيماّ با ارايه دهندگان خدمت ارتباط برقرار مي كنند(هات و اسپه،2010).به عبارتي يك تعامل دو سويه ميان كارمند و مشتري است.كيفيت ارائه خدمت نيازمند توجه ويژه از سوي مديريت مي باشد چرا كه كيفيت چنين تعاملاتي بعنوان يك مزيت رقابتي مطرح گرديده استكه تأثير بسزايي در موفقيت سازمانهاي خدماتي دارند(فولرتون،2003).هزينه هاي خدمات ارائه شده در بانك هزينه هايي است كه بابت ارائه خدمات مختلف از مشتريان دريافت مي شود  (اردنر سال 2005)اين خدمات مانند خدمات مشاوره مالي و عمليات در ساعات مختلف و غير اداري احساس مطلوبيت بيشتري نسبت به خدمات بانك به مشتريان مي دهد(اردنر سال 2005)اعتماد به بانك و خدمات ارائه شده آن از عوامل بسيار مهم در انتخاب يك بانك توسط مشتري است.هر چه مشتريان نسبت به خدمات دريافتي اعتمادشان بيشتر اشد يعني احساس نمايند كه ميزان خطا در خدمات دريافتي از بانك كمتر است رضايت بيشتري نسبت به آن دارند(اردنر سال 2005).همچنين موقعيت مكاني بانك از ديگر عوامل مهم در انتخاب بانك است.اينكه فاصله بانك از محل كار و فعاليت به چه ميزان است،ميزان شلوغي يا خلوتي بانك ،پاركينگ تاثير زيادي بر انتخاب بانك توسط مشتريان دارد(اردنر سال 2005).مشتريان خواهان دست يابي به خدمت مناسب با هزينه كم و سرعت بالا و دور از خطا هستند(كولگيت و هيدج سال 2005)[4].مشتريان همواره ترجيح مي دهند در نزديكي خود به خدمات بانكي دسترسي داشته باشند تا در يك منطقه دور(پيتر سال 1999)[5].بانك ها بايد بتوانند براي ايجاد رضايت در مشتريان داراي مزيت رقابتي باشند.براي داشتن چنين مزيتي آنها ايد داراي ويژگي هايي باشند كه در ساير رقبا نباشد يا كمتر به چشم آيد(فولرتون،2003).
با توجه به مطالب گفته شده در اين تحقيق به دنبال عوامل موثر بر ترجيحات مشتريان در انتخاب بانك صادرات شعب غرب تهران در سال 1392 مي باشند.
1-3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق
در سالهاي اخير با توجه به تشديد رقابت ميان موسسات و بانك هاي خصوصي در جذب مشتريان، توجه به رويكرد بازاريابي اهميتي فزاينده در اين حوزه پيدا كرده است و موسسات و بانك ها مي كوشند با استفاده از ابزارهاي بازاريابي مشتريان بيشتري را جذب نمايند.از آن جايي كه مشتريان داراي حق انتخاب گسترده اي مي باشند شناخت ترجيحات آنها براي مورد انتخاب واقع شدن بانكها اهميت فزاينده اي يافته است.بانك ها و ساير نهادهاي مالي مي كوشند كه با ايجاد راهكارهايي مشتريان خود را راضي نگهدارند چرا كه رضايت مشتريان مي تواند به سودهي و افزايش توان رقابت اين موسسات مالي منجر شود.روشن است كه مشتريان ترجيحات متفاوتي دارند اما شناخت اين ترجيحات و عوامل انگيزشي كه در انتخاب بانك ها تاثير گذار است براي مديران نكته كليدي به شمار مي رود.لازم است كه مديران با انجام راهكارهايي عوامل موثر را بر انتخاب شدن واحدشان توسط مشتري رابيابند و آن را بكار گيرند تا در فضاي رقابتي شديد اقتصادي نه تنها بقاي خود را تضمين كنند بلكه به رشد نيز دست پيدا كنند.
1-4 اهداف تحقيق
هدف كلي:
شناسايي عوامل موثر بر انتخاب بانك صادرات شعبه غرب تهران
اهداف فرعي:
1-تعيين رابطه بين كيفيت ارائه خدمت و انتخاب بانك صادرات توسط مشتري
2-تعيين رابطه بين هزينه خدمات بانكي و انتخاب بانك صادرات توسط مشتري
3-تعيين رابطه بين خدمات ويژه ارائه شده و انتخاب بانك صادرات توسط مشتري
4-تعيين رابطه بين اعتماد به بانك و انتخاب بانك صادرات توسط مشتري
5-تعيين رابطه بين جهت مناسب بانك و انتخاب بانك صادرات توسط مشتري
1-5 فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي:
بين ترجيحات مشتريان و انتخاب بانك صادرات توسط مشتريان شعب غرب تهران رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعي:

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۰۲:۰۲ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد با موضوع:تحليل جرم شناختي و كيفر شناسي پديده زورگيري ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                                                  صفحه

چكيده. 1

فصل اول:كليات.... 2

مقدمه. 2

-1علت انتخاب موضوع.. 2

2-بيان مساله. 3

3-اهميت و ضرورت انجام تحقيق... 4

4-سوالات تحقيق... 5

5-فرضيات.... 5

6-پيشينه تحقيق... 6

7-محدوديت هاي تحقيق... 8

8-اهداف تحقيق... 8

9-روش كار. 9

10-خلاصه تحقيق... 9

فصل دوم: آسيب شناسي اجتماعي پديده زور گيري... 10

فصل سوم: بررسي حقوقي جرم زور گيري... 17

فصل چهارم:نتيجه گيري و پيشنهاد ها. 21

فهرست منابع.. 25

چكيده انگليسي... 26چكيده

برخي از جرايم در جامعه با توسل به زور و خشونت ارتكاب مي‌يابد كه جرم قتل، ضرب و جرح نمونه بارز اين دسته از جرايم هستند. يكي از مهم‌ترين مصاديق اين دسته از جرايم خطرناك، زورگيري يا سرقت مقرون به آزار است. اين جرم خشن مي‌تواند به صورت مسلحانه يا صرف توسل به زور و قدرت بدني و تهديد واقع شود. برخي از مصاديق اين جرم منجر به صدمه شديد به مالباخته و يا حتي مرگ وي مي‌شود.

 

واژگان كليدي: زور گيري،جرم،كيفر شناسي.فصل اول:كلياتمقدمه

-1علت انتخاب موضوع

قانو‌نگذار ايران مجازات‌هاي سنگيني براي اين قبيل جرايم خشونت‌بار در قوانين موضوعه در نظر گرفته است. در صورتي كه سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار باشد، تا 10 سال حبس در انتظار مجرم است؛ و از آن مهمتر در صورتي كه ارتكاب اين جرم به حدي باشد كه امنيت مردم به خطر بيفتد و همراه با هراس عمومي باشد، مي‌تواند به عنوان «محاربه» تلقي شود. در اين وضع قانونگذار مجازات‌هاي سنگيني نظير اعدام زورگير را پيش‌بيني كرده است. قانون جديد مجازات اسلامي با اينكه رويكردي جدي به كاهش مجازات در جرايم سبك داشته، زورگيري را جرمي سنگين دانسته است و براساس آن مجازات سارق آزار‌دهنده، مسلح و يا محارب به هيچ عنوان قابل تعويق و تعليق نخواهد بود. به نظر مي‌رسد رويكرد جديد قوه‌قضاييه مبني برخورد شديد با اين «جرم شبيه به جنايت» موثر واقع شده و نرخ ارتكاب به اين جرم را كاهش داده است.
در حوزه جرايم نيز جرم‌شناسان با بررسي علت‌هاي وقوع جرم سعي مي‌كنند با تاثير گذاشتن بر آن از وقوع جرايم جلوگيري كنند. زورگيري نيز جرمي است كه از علت‌هاي مختلفي از جمله شرايط اقتصادي و اجتماعي نشات مي‌گيرد بنابراين با از بين بردن اين علت‌ها مي‌توان از وقوع زورگيري هم پيشگيري كرد. در ادامه به بررسي دقيق‌تر راهكارهاي پيشگيري از زورگيري پرداخته‌ايم.
زورگيري از جمله جرايم خشن است كه علاوه بر هزينه‌هاي مالي و جسمي بر قرباني جرم، با ايجاد ترس و وحشت در مردم، حس امنيت را در شهروندان متزلزل مي‌كنند. برخورد و مجازات مجرمان اگر چه ممكن است برخي از اين هزينه‌ را جبران كند، نمي‌تواند وضعيت جامعه را به حالت قبل از ارتكاب جرم برگرداند.اما چگونه مي‌توان از زورگيري پيشگيري كرد؟

2-بيان مساله

بنيادي‌ترين راه پيشگيري از وقوع جرم سرقت مقرون به آزار يا زورگيري، مبارزه با فقر است. در صورتي كه ريشه فقر در جامعه خشكانده شود، قطعا شاهد كاهش يا حتي عدم ارتكاب زورگيري در جامعه خواهيم بود. از ديگر اقدامات مربوط به اين بخش اشتغال‌زايي، كاستن از فاصله طبقاتي و مبارزه با حاشيه‌نشيني است.

از سوي ديگر، راه‌هاي مقطعي نيز براي پيشگيري از پديده زورگيري وجود دارد كه اين تدابير تحت عنوان پيشگيري وضعي از جرم شناخته مي‌شوند. به عنوان مثال قرار دادن حفاظ و ديگر موارد ايمني براي ضد سرقت كردن مناطق مسكوني از جمله اين راه‌كارهاست. همچنين در مورد شيوه‌هاي ارتكاب جرم سرقت مسلحانه و زورگيري بايد از طريق رسانه‌هاي گروهي به مردم اطلاع‌رساني شود. براي نمونه قربانيان بالقوه بايد بدانند در صورتي كه توان مقاومت در برابر خواسته زورگير يا رهايي از دست وي را داشته باشند، بهتر است در اين خصوص اقدامات لازم را صورت دهند اما در صورتي كه توان مقاومت نداشته باشند و خطر جاني آنها را تهديد كند، ناگزير بايد به خواسته زورگير تن دهند و پس از آن موضوع را از طريق مراجع انتظامي و قضايي پيگيري كنند. همچنين كارآگاهان پليس مي‌گويند، شهروندان حتي‌الامكان از همراه داشتن اشياي قيمتي خودداري و سعي كنند در كوچه‌هاي خلوت تردد نكنند، از افراد مشكوك فاصله بگيرند و در خيابان‌هاي خلوت از پاسخگويي به افراد مشكوك خودداري كنند. رسيدگي سريع مراجع قضايي راه‌حل ديگر براي برخورد با جرايم خشن نظير زورگيري اين است كه مراجع قضايي و ضابطان دادگستري با سرعت به پرونده‌‌هاي قضايي مربوط به اين دسته از جرايم رسيدگي كنند؛ به اين معنا كه بايد جمع‌آوري دلايل حفظ آثار جرم به سرعت انجام شود و در سريع‌ترين زمان ممكن نيز نسبت به صدور كيفرخواست عليه مجرماني كه مرتكب جرايم خشن شده‌اند، اقدامات لازم صورت گيرد. دادگاه‌ها بايد خارج از نوبت به پرونده‌هاي جرايم خشن رسيدگي و احكام آن را نيز در ملأ عام اجرا كنند تا مردم شاهد باشند، كساني كه دست به چنين اعمالي مي‌زنند، به مجازات سختي محكوم خواهند شد. زماني كه مرتكبان احتمالي اين قاطعيت و سرعت را در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي مربوط به جرم زورگيري را مشاهده كنند، احتمال منصرف شدن آنها در ارتكاب جرم مذكور در آينده بيشتر خواهد شد.

مجازات قطعي و سريع مجرمان اين پيام را براي مجرمان بالقوه به همراه دارد كه در صورت ارتكاب جرم بدون اتلاف وقت مجازات خواهند شد بنابراين هزينه ارتكاب جرم براي مجرم بالا مي‌رود و مجرم بالقوه از به فعليت رساندن انگيزه‌هاي مجرمانه خود منصرف مي‌شود.

3-اهميت و ضرورت انجام تحقيق

راهزني زورگيري و محاربه جرايمي شبيه به هم هستند بنابراين اقدامات انجام گرفته براي پيشگيري از آنها به هم نزديك است. اما سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه چه تفاوتي بين راهزني و سرقت توام با آزار وجود دارد؟ هر دوي اين جرايم ممكن است توسط قاضي بر عمل زورگيري تطبيق داده شوند و مرتكب هر دوي اين جرايم نيز با وجود شرايطي محارب خواهد بود و به دار مجازات آويخته خواهد شد. براي يافتن پاسخ اين سوال به چند نكته توجه كنيد. نخست، اينكه براي اينكه كسي را به دليل سرقت مقرون به آزار، محارب بدانيم حتما دو شرط لازم داريم:1- حمل اسلحه 2- ارعاب و ترساندن مردم. دوم هم اينكه در هر دوي جرايم فوق امكان حصول اين دو شرط مهياست. اما نكته مهم اينجاست كه وقتي از راهزني صحبت مي كنيم عنصر اصلي آن اخذ به قوه است كه فرهنگ عامه ايران به درستي آن را در قالب زورگيري بيان كرده است. راهزن در واقع مستوجب حد است كه يكي از اين حدود قتل خواهد بود البته در اين جرم اگر مرتكب بتواند شرايط خفيف شدن جرم را اثبات كند مستوجب تعزير مي شود. ولي وقتي از سرقت توام با آزار صحبت مي كنيم فرض اوليه عدم ارعاب و عدم حمل اسلحه است و زماني كه اين دو ثابت شوند مي‌توان مرتكب را محارب اطلاق كرد.

4-سوالات تحقيق

1-آيا مشكلات اجتماعي در بروز ارتكاب جرم زورگيري تاثير دارد؟

2-آيا ميزان مجازات براي مصاديق جرم زورگيري كافي به نظر مي رسد؟

3-آيا پديده زورگيري عنوان مجرمانه خاصي در قانون ما دارد؟

5-فرضيات

1-بلي،مشكلات اجتماعي در بروز ارتكاب جرم زورگيري تاثير دارد.

2-خير،ميزان مجازات براي مصاديق جرم زورگيري كافي به نظر نمي رسد.

3-خير،پديده زورگيري عنوان مجرمانه خاصي در قانون مجازات  ما ندارد.

6-پيشينه تحقيق

1-(گلدوزيان، ايرج؛ بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، چ يازدهم، 84، ص 221.):

عنصر قانوني جرم تهديد و اخاذي ،ماده 669 قانون مجازات اسلامي است كه به موجب آن « هر كس ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي و شرافتي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه و يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده و يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .2-( حقوق كيفري اختصاصي جلد اول _شامبياتي دكتر هوشنگ.شابك،چاپ ششم ،تهران 1380):

تهديد به اضرار مالي نيز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وي تحت شمول ماده 669 قرار مي گيرد در اين صورت نيز تهديد كننده قابل مجازات با اين ماده است حال فرقي نمي كند وجه يا مال يا چيزي مطالبه نموده باشد يا خير بعنوان نمونه اگر كس ديگر را تهديد نمايد اتومبيل پدرش را سرقت خواهد كرد و يا منزل برادرش را آتش مي زند با جمع شرايط تهديد واقع شده است .3-( اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، چ يازدهم، 82، ج 2، ص 44.(:

تهديد بايد ناظر به موضوع معين باشد. و در اين امر واقعي يا غير واقعي بودن تهديد بي‌تاثير است. لكن هدف مرتكب لزوماً از تهديد بايد تحصيل منفعت نامشروع باشد. و همچنين نوع وسيله تهديد اعم از كتبي، شفاهي، علني، غيرعلني بودن آن نيز در وقوع جرم مطرح نيست.[1] لذا نوع تهديد مطرح نيست بلكه بيم اضطراب ناشي از تهديد در مباشر جرم او را مصمم به ارتكاب جرم نمايد. بنابراين تهديد به ايراد صدمات بدني از ناحيه شخصي عليل به فردي نيرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتكاب سرقت نمي‌تواند از مصاديق تهديد باشد؛ زيرا معمولاً چنين تهديدي قادر به ايجاد بيم در فرد نيرومند نيست تا او را مصمم به ارتكاب سرقت بنمايد. بطور كلي وجود تهديد مؤثر، امري است نسبي، و تحقق آن منوط به اوضاع و شرايط تهديد كننده و شونده دارد4-(-ميرمحمدصادق، حسين؛ جرائم عليه امنيت، تهران، ميزان، چ هفتم، 85، ص 128):

مجازات جرم تهديد، اگر در قانون مجازات خاص تعيين شده باشد همان مجازات اعمال خواهد شد. همانند تهديداتي كه به عنوان جرم مستقل در بالا ذكر شده. اما در جرائم تعزيري چنانچه مجازات خاص براي تهديد كه مصداق معاونت مي‌باشد، وجود نداشته باشد طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامي. مجازات معاون يعني تهديد كننده حداقل مجازات مباشر، يعني تهديد شونده خواهد بود. و در غير موارد فوق معاون طبق ماده 43 قانون مجازات اسلامي تعزير مي‌شود. البته نكته‌اي كه بايد به خاطر بسپاريم اين است كه فعل تهديد كننده در صورتي كه فعل تهديد شونده قانوناً جرم نبا

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۵۸:۱۱ توسط:پايان نامه موضوع: